Sim Đặc Biệt

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0968.62.1102 10.000.000 35 Đặt mua
2 Viettel 0966.95.1102 10.000.000 39 Đặt mua
3 Viettel 0972.88.1102 18.000.000 38 Đặt mua
4 Viettel 086961.1102 3.000.000 34 Đặt mua
5 Viettel 0866.82.1102 5.000.000 34 Đặt mua
6 Viettel 0974.50.1102 4.500.000 29 Đặt mua
7 Viettel 0866.73.1102 2.500.000 34 Đặt mua
8 Viettel 086934.1102 2.500.000 34 Đặt mua
9 Viettel 0365.48.1102 2.500.000 30 Đặt mua
10 Viettel 0387.99.1102 5.000.000 40 Đặt mua
11 Viettel 0372.79.1102 5.000.000 32 Đặt mua
12 Viettel 0862.98.1102 5.000.000 37 Đặt mua
13 Viettel 086965.1102 3.000.000 38 Đặt mua
14 Viettel 0865.56.1102 6.000.000 34 Đặt mua
15 Viettel 0865.67.1102 8.000.000 36 Đặt mua
16 Viettel 0375.88.1102 5.000.000 35 Đặt mua
17 Viettel 0868.96.1102 5.000.000 41 Đặt mua
18 Viettel 0379.33.1102 6.000.000 29 Đặt mua
19 Viettel 0867.77.1102 6.000.000 39 Đặt mua
20 Viettel 0865.99.1102 6.000.000 41 Đặt mua
21 Viettel 0337.79.1102 6.000.000 33 Đặt mua
22 Viettel 0333.83.1102 10.000.000 24 Đặt mua
23 Viettel 096749.1102 3.000.000 39 Đặt mua
24 Viettel 0862.89.1102 5.000.000 37 Đặt mua
[1] 2 3 4 5