Sim Đầu Số 0327

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0327.8888.58 15.000.000 57 Đặt mua
2 Viettel 0327.999.886 10.000.000 61 Đặt mua
3 Viettel 0327.5555.79 15.000.000 48 Đặt mua
4 Viettel 0327.9999.03 5.000.000 51 Đặt mua
5 Viettel 0327.2222.62 6.000.000 28 Đặt mua
6 Viettel 0327.9999.30 3.000.000 51 Đặt mua
7 Viettel 03279.888.98 6.000.000 62 Đặt mua
8 Viettel 0327.787.779 10.000.000 57 Đặt mua
9 Viettel 0327.3333.63 6.000.000 33 Đặt mua
10 Viettel 0327.118.668 3.000.000 42 Đặt mua
11 Viettel 0327.40.2017 1.680.000 26 Đặt mua
12 Viettel 0327.597.759 1.100.000 54 Đặt mua
13 Viettel 0327.397.779 6.000.000 54 Đặt mua
14 Viettel 0327.579.879 6.000.000 57 Đặt mua
15 Viettel 0327.971.368 5.000.000 46 Đặt mua
16 Viettel 0327.669.969 5.000.000 57 Đặt mua
17 Viettel 0327.977.789 10.000.000 59 Đặt mua
18 Viettel 0327.11.11.95 5.000.000 30 Đặt mua
19 Viettel 0327.79.7879 15.000.000 59 Đặt mua
20 Viettel 0327.1111.86 6.000.000 30 Đặt mua
21 Viettel 0327.299.979 3.000.000 57 Đặt mua
22 Viettel 032727.888.9 3.000.000 54 Đặt mua
23 Viettel 032.79.79.179 12.000.000 54 Đặt mua
24 Viettel 0327.888.979 3.000.000 61 Đặt mua
[1] 2 3 4 5