Sim Đầu Số 0329

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0329.379.879 10.000.000 57 Đặt mua
2 Viettel 032981.888.9 8.000.000 56 Đặt mua
3 Viettel 0329.139.222 6.000.000 33 Đặt mua
4 Viettel 0329.386.986 8.000.000 54 Đặt mua
5 Viettel 0329.018.688 3.000.000 45 Đặt mua
6 Viettel 0329.179.579 5.000.000 52 Đặt mua
7 Viettel 0329.456.798 1.100.000 53 Đặt mua
8 Viettel 0329.796.886 8.000.000 58 Đặt mua
9 Viettel 0329.878.979 6.000.000 62 Đặt mua
10 Viettel 0329.683.386 5.000.000 48 Đặt mua
11 Viettel 0329.86.1989 5.000.000 55 Đặt mua
12 Viettel 0329.79.59.79 6.000.000 60 Đặt mua
13 Viettel 0329.7777.87 6.000.000 57 Đặt mua
14 Viettel 0329.718.688 3.000.000 52 Đặt mua
15 Viettel 0329.555.286 5.000.000 45 Đặt mua
16 Viettel 0329.8888.15 5.000.000 52 Đặt mua
17 Viettel 0329.888.588 12.000.000 59 Đặt mua
18 Viettel 0329.7777.57 6.000.000 54 Đặt mua
19 Viettel 0329.685.586 5.000.000 52 Đặt mua
20 Viettel 0329.83.8889 6.000.000 58 Đặt mua
21 Viettel 0329.783.979 3.500.000 57 Đặt mua
22 Viettel 0329.211.368 3.000.000 35 Đặt mua
23 Viettel 0329.55.1988 5.000.000 50 Đặt mua
24 Viettel 0329.8888.23 5.000.000 51 Đặt mua
[1] 2 3 4 5