Sim Đầu Số 0339

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0339.85.6668 6.000.000 54 Đặt mua
2 Viettel 0339.68.8668 45.000.000 57 Đặt mua
3 Viettel 0339.899.222 6.000.000 47 Đặt mua
4 Viettel 0339.89.6879 10.000.000 62 Đặt mua
5 Viettel 0339.89.3979 10.000.000 60 Đặt mua
6 Viettel 03.39888893 15.000.000 59 Đặt mua
7 Viettel 0339.16.11.02 2.890.000 26 Đặt mua
8 Viettel 0339.463.979 2.000.000 53 Đặt mua
9 Viettel 0339.33.3663 2.890.000 39 Đặt mua
10 Viettel 0339.868.688 36.000.000 59 Đặt mua
11 Viettel 03.3939.1991 16.200.000 47 Đặt mua
12 Viettel 0339.906.668 4.500.000 50 Đặt mua
13 Viettel 0339.681.686 4.500.000 50 Đặt mua
14 Viettel 0339.691.368 8.000.000 48 Đặt mua
15 Viettel 0339.908.886 2.890.000 54 Đặt mua
16 Viettel 0339.92.9229 7.200.000 48 Đặt mua
17 Viettel 0339.651.368 2.890.000 44 Đặt mua
18 Viettel 0339.399.968 6.000.000 59 Đặt mua
19 Viettel 0339.86.68.79 9.000.000 59 Đặt mua
20 Viettel 033916.888.9 4.500.000 55 Đặt mua
21 Viettel 0339.866.686 27.000.000 55 Đặt mua
22 Viettel 0339.1111.51 5.400.000 25 Đặt mua
23 Viettel 0339.39.2003 8.000.000 32 Đặt mua
24 Viettel 0339.99.2013 7.200.000 39 Đặt mua
[1] 2 3 4 5