Sim Đầu Số 0342

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0342.209.768 390.000 41 Đặt mua
2 Viettel 0342.183.979 2.350.000 46 Đặt mua
3 Viettel 0342.22.1988 4.500.000 39 Đặt mua
4 Viettel 0342.989.678 2.790.000 56 Đặt mua
5 Viettel 0342.386.368 4.390.000 43 Đặt mua
6 Viettel 0342.689.968 3.190.000 55 Đặt mua
7 Viettel 0342.988.668 2.850.000 54 Đặt mua
8 Viettel 034283.8386 5.000.000 45 Đặt mua
9 Viettel 0342.333.386 8.850.000 35 Đặt mua
10 Viettel 0342.379.989 1.950.000 54 Đặt mua
11 Viettel 0342.998.668 2.890.000 55 Đặt mua
12 Viettel 0342.6666.56 2.990.000 44 Đặt mua
13 Viettel 0342.6666.86 22.200.000 47 Đặt mua
14 Viettel 0342.838.886 2.890.000 50 Đặt mua
15 Viettel 0342.22.1997 5.250.000 39 Đặt mua
16 Viettel 0342.699.678 2.000.000 54 Đặt mua
17 Viettel 0342.96.9669 2.850.000 54 Đặt mua
18 Viettel 0342.316.000 1.050.000 19 Đặt mua
19 Viettel 0342.333.979 5.250.000 43 Đặt mua
20 Viettel 0342.861.368 4.890.000 41 Đặt mua
21 Viettel 0342.168.186 4.390.000 39 Đặt mua
22 Viettel 0342.996.886 5.250.000 55 Đặt mua
23 Viettel 0342.881.368 4.890.000 43 Đặt mua
24 Viettel 0342.999.355 1.090.000 49 Đặt mua
[1] 2 3 4 5