Sim Đầu Số 0343

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0343.945.139 390.000 41 Đặt mua
2 Viettel 0343.551.479 390.000 41 Đặt mua
3 Viettel 0343.968.979 5.000.000 58 Đặt mua
4 Viettel 0343.88.1988 6.000.000 52 Đặt mua
5 Viettel 0343.879.979 5.000.000 59 Đặt mua
6 Viettel 0343.168.179 5.000.000 42 Đặt mua
7 Viettel 0343.886.986 5.000.000 55 Đặt mua
8 Viettel 0343.000.068 5.000.000 24 Đặt mua
9 Viettel 0343.523.444 1.100.000 32 Đặt mua
10 Viettel 0343.331.368 8.000.000 34 Đặt mua
11 Viettel 0343.663.979 6.000.000 50 Đặt mua
12 Viettel 0343.993.979 6.000.000 56 Đặt mua
13 Viettel 0343.555.539 10.000.000 42 Đặt mua
14 Viettel 0343.797.779 8.000.000 56 Đặt mua
15 Viettel 0343.666.886 20.000.000 50 Đặt mua
16 Viettel 0343.939.678 3.000.000 52 Đặt mua
17 Viettel 0343.286.886 3.000.000 48 Đặt mua
18 Viettel 034359.888.9 2.050.000 57 Đặt mua
19 Viettel 0343.799.779 8.000.000 58 Đặt mua
20 Viettel 0343.8888.28 15.000.000 52 Đặt mua
21 Viettel 0343.888.878 15.000.000 57 Đặt mua
22 Viettel 0343.33.1991 6.000.000 36 Đặt mua
23 Viettel 0343.888.839 20.000.000 54 Đặt mua
24 Viettel 0343.048.000 1.100.000 22 Đặt mua
[1] 2 3 4 5