Sim Đầu Số 0344

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03.444.17418 390.000 36 Đặt mua
2 Viettel 0344.873.273 390.000 41 Đặt mua
3 Viettel 0344.44.2015 8.000.000 27 Đặt mua
4 Viettel 0344.168.186 5.000.000 41 Đặt mua
5 Viettel 034466.111.6 3.000.000 32 Đặt mua
6 Viettel 0344.168.179 5.000.000 43 Đặt mua
7 Viettel 0344.8888.35 1.100.000 51 Đặt mua
8 Viettel 0344.222.239 6.000.000 31 Đặt mua
9 Viettel 0344.188.179 5.000.000 45 Đặt mua
10 Viettel 0344.791.368 3.000.000 45 Đặt mua
11 Viettel 0344.19.1991 6.000.000 41 Đặt mua
12 Viettel 0344.199.979 3.000.000 55 Đặt mua
13 Viettel 0344.959.969 10.000.000 58 Đặt mua
14 Viettel 0344.777.739 6.000.000 51 Đặt mua
15 Viettel 0344.986.886 3.000.000 56 Đặt mua
16 Viettel 0344.886.866 25.000.000 53 Đặt mua
17 Viettel 0344.814.222 2.050.000 30 Đặt mua
18 Viettel 0344.666.639 10.000.000 47 Đặt mua
19 Viettel 0344.86.1986 8.000.000 49 Đặt mua
20 Viettel 0344.56.1986 4.000.000 46 Đặt mua
21 Viettel 0344.9999.59 10.000.000 61 Đặt mua
22 Viettel 0344.56.1987 3.000.000 47 Đặt mua
23 Viettel 0344.44.1997 10.000.000 45 Đặt mua
24 Viettel 0344.279.679 5.000.000 51 Đặt mua
[1] 2 3 4 5