Sim Đầu Số 0348

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0348.89.9889 10.000.000 66 Đặt mua
2 Viettel 0348.88.1986 10.000.000 55 Đặt mua
3 Viettel 0348.777.786 6.000.000 57 Đặt mua
4 Viettel 034.8888.508 1.100.000 52 Đặt mua
5 Viettel 0348.088.868 3.000.000 53 Đặt mua
6 Viettel 0348.68.1986 4.000.000 53 Đặt mua
7 Viettel 0348.306.000 1.100.000 24 Đặt mua
8 Viettel 0348.99.1986 2.500.000 57 Đặt mua
9 Viettel 0348.19.04.76 1.100.000 42 Đặt mua
10 Viettel 0348.986.686 5.000.000 58 Đặt mua
11 Viettel 0348.197.000 1.100.000 32 Đặt mua
12 Viettel 0348.998.988 8.000.000 66 Đặt mua
13 Viettel 0348.0000.61 2.050.000 22 Đặt mua
14 Viettel 0348.79.7968 5.000.000 61 Đặt mua
15 Viettel 0348.818.678 2.050.000 53 Đặt mua
16 Viettel 0348.99.1989 5.000.000 60 Đặt mua
17 Viettel 0348.979.989 12.000.000 66 Đặt mua
18 Viettel 0348.057.511 1.100.000 34 Đặt mua
19 Viettel 034.8888.140 1.100.000 44 Đặt mua
20 Viettel 0348.9999.68 13.000.000 65 Đặt mua
21 Viettel 0348.777.739 6.000.000 55 Đặt mua
22 Viettel 03.4848.8868 3.000.000 57 Đặt mua
23 Viettel 0348.10.04.96 1.100.000 35 Đặt mua
24 Viettel 0348.222.286 8.000.000 37 Đặt mua
[1] 2 3 4 5