Sim Đầu Số 0352

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0352.99.1368 10.000.000 46 Đặt mua
2 Viettel 0352.888.586 8.000.000 53 Đặt mua
3 Viettel 0352.838.858 10.000.000 50 Đặt mua
4 Viettel 035281.888.9 3.000.000 52 Đặt mua
5 Viettel 0352.0000.93 3.000.000 22 Đặt mua
6 Viettel 0352.988.879 5.000.000 59 Đặt mua
7 Viettel 035277.999.8 1.680.000 59 Đặt mua
8 Viettel 0352.917.779 2.500.000 50 Đặt mua
9 Viettel 0352.191.368 3.000.000 38 Đặt mua
10 Viettel 0352.833.979 5.000.000 49 Đặt mua
11 Viettel 0352.8888.07 5.000.000 49 Đặt mua
12 Viettel 0352.379.779 5.000.000 52 Đặt mua
13 Viettel 0352.899.979 5.000.000 61 Đặt mua
14 Viettel 0352.396.668 6.000.000 48 Đặt mua
15 Viettel 0352.8888.37 5.000.000 52 Đặt mua
16 Viettel 0352.999.599 12.000.000 60 Đặt mua
17 Viettel 0352.187.779 3.000.000 49 Đặt mua
18 Viettel 0352.79.97.79 10.000.000 58 Đặt mua
19 Viettel 0352.959.979 5.000.000 58 Đặt mua
20 Viettel 0352.196.686 5.000.000 46 Đặt mua
21 Viettel 0352.6666.02 5.000.000 36 Đặt mua
22 Viettel 0352.817.779 3.000.000 49 Đặt mua
23 Viettel 0352.6666.23 5.000.000 39 Đặt mua
24 Viettel 0352.52.1989 5.000.000 44 Đặt mua
[1] 2 3 4 5