Sim Đầu Số 0355

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03.5555.1992 30.000.000 44 Đặt mua
2 Viettel 0355.26.6886 10.000.000 49 Đặt mua
3 Viettel 0355.919.929 10.000.000 52 Đặt mua
4 Viettel 0355.25.6668 8.000.000 46 Đặt mua
5 Viettel 0355.8888.96 10.000.000 60 Đặt mua
6 Viettel 0355.15.6886 6.000.000 47 Đặt mua
7 Viettel 03.5555.1985 22.000.000 46 Đặt mua
8 Viettel 0355.868.222 10.000.000 41 Đặt mua
9 Viettel 0355.65.6879 6.000.000 54 Đặt mua
10 Viettel 0355.012.789 8.000.000 40 Đặt mua
11 Viettel 0355.888.688 30.000.000 59 Đặt mua
12 Viettel 035526.888.9 3.000.000 54 Đặt mua
13 Viettel 0355.276.668 2.500.000 48 Đặt mua
14 Viettel 0355.787.779 5.000.000 58 Đặt mua
15 Viettel 0355.020.668 1.100.000 35 Đặt mua
16 Viettel 0355.888.378 1.100.000 55 Đặt mua
17 Viettel 0355.123.234 8.000.000 28 Đặt mua
18 Viettel 0355.278.688 3.000.000 52 Đặt mua
19 Viettel 0355.8899.79 5.000.000 63 Đặt mua
20 Viettel 0355.099.939 3.500.000 52 Đặt mua
21 Viettel 0355.016.886 3.000.000 42 Đặt mua
22 Viettel 0355.51.1986 3.000.000 43 Đặt mua
23 Viettel 0355.11.11.98 5.000.000 34 Đặt mua
24 Viettel 0355.771.368 5.000.000 45 Đặt mua
[1] 2 3 4 5