Sim Đầu Số 0379

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03.7979.8679 50.000.000 65 Đặt mua
2 Viettel 0379.86.1993 8.000.000 55 Đặt mua
3 Viettel 03.7986.1990 10.000.000 52 Đặt mua
4 Viettel 0379.96.1986 8.000.000 58 Đặt mua
5 Viettel 0379.38.6879 10.000.000 60 Đặt mua
6 Viettel 0379.6666.28 5.000.000 53 Đặt mua
7 Viettel 0379.99.2000 10.000.000 39 Đặt mua
8 Viettel 0379.868.865 2.050.000 60 Đặt mua
9 Viettel 0379.268.886 8.000.000 57 Đặt mua
10 Viettel 0379.68.1102 6.000.000 37 Đặt mua
11 Viettel 0379.728.688 3.000.000 58 Đặt mua
12 Viettel 0379.611.368 3.000.000 44 Đặt mua
13 Viettel 0379.8888.23 5.000.000 56 Đặt mua
14 Viettel 0379.351.368 6.000.000 45 Đặt mua
15 Viettel 0379.858.688 8.000.000 62 Đặt mua
16 Viettel 0379.818.186 5.000.000 51 Đặt mua
17 Viettel 0379.286.386 12.000.000 52 Đặt mua
18 Viettel 0379.66.6886 40.000.000 59 Đặt mua
19 Viettel 0379.987.779 10.000.000 66 Đặt mua
20 Viettel 0379.69.9669 8.000.000 64 Đặt mua
21 Viettel 0379.686.802 3.000.000 49 Đặt mua
22 Viettel 0379.7777.67 6.000.000 60 Đặt mua
23 Viettel 0379.7777.39 15.000.000 59 Đặt mua
24 Viettel 0379.63.6879 5.000.000 58 Đặt mua
[1] 2 3 4 5