Sim Đầu Số 038

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0385.331.031 390.000 27 Đặt mua
2 Viettel 0384.960.639 390.000 48 Đặt mua
3 Viettel 0384.345.062 390.000 35 Đặt mua
4 Viettel 0388.284.584 390.000 50 Đặt mua
5 Viettel 0388.170.670 390.000 40 Đặt mua
6 Viettel 0388.39.1993 8.000.000 53 Đặt mua
7 Viettel 0389.6666.79 20.000.000 60 Đặt mua
8 Viettel 0389.368.000 8.000.000 37 Đặt mua
9 Viettel 0383.368.678 10.000.000 52 Đặt mua
10 Viettel 0388.39.1986 8.000.000 55 Đặt mua
11 Viettel 0389.65.8668 8.000.000 59 Đặt mua
12 Viettel 0388.999.678 18.000.000 67 Đặt mua
13 Viettel 03886.888.28 10.000.000 59 Đặt mua
14 Viettel 0385.636668 10.000.000 51 Đặt mua
15 Viettel 038.9393.222 8.000.000 41 Đặt mua
16 Viettel 0389.2222.68 15.000.000 42 Đặt mua
17 Viettel 0383.2222.39 10.000.000 34 Đặt mua
18 Viettel 0389.08.8668 6.000.000 56 Đặt mua
19 Viettel 0386.2222.82 10.000.000 35 Đặt mua
20 Viettel 0386.988.222 6.000.000 48 Đặt mua
21 Viettel 03.8668.1993 10.000.000 53 Đặt mua
22 Viettel 0385.818.886 10.000.000 55 Đặt mua
23 Viettel 0389.79.8668 10.000.000 64 Đặt mua
24 Viettel 0386.986.968 10.000.000 63 Đặt mua
[1] 2 3 4 5