Sim Đầu Số 0389

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0389.08.8668 6.000.000 56 Đặt mua
2 Viettel 0389.398.222 10.000.000 46 Đặt mua
3 Viettel 0389.368.000 8.000.000 37 Đặt mua
4 Viettel 0389.2222.68 15.000.000 42 Đặt mua
5 Viettel 038.9393.222 8.000.000 41 Đặt mua
6 Viettel 0389.65.8668 8.000.000 59 Đặt mua
7 Viettel 0389.92.1992 10.000.000 52 Đặt mua
8 Viettel 0389.56.6686 10.000.000 57 Đặt mua
9 Viettel 0389.79.8668 10.000.000 64 Đặt mua
10 Viettel 0389.6666.79 20.000.000 60 Đặt mua
11 Viettel 0389.93.6886 10.000.000 60 Đặt mua
12 Viettel 0389.83.8668 10.000.000 59 Đặt mua
13 Viettel 0389.68.1102 5.000.000 38 Đặt mua
14 Viettel 0389.181.368 5.000.000 47 Đặt mua
15 Viettel 0389.2222.08 3.000.000 36 Đặt mua
16 Viettel 0389.683.968 6.000.000 60 Đặt mua
17 Viettel 0389.526.686 3.000.000 53 Đặt mua
18 Viettel 0389.798.886 8.000.000 66 Đặt mua
19 Viettel 0389.633.979 5.000.000 57 Đặt mua
20 Viettel 03.8989.1991 15.000.000 57 Đặt mua
21 Viettel 0389.253.979 3.000.000 55 Đặt mua
22 Viettel 0389.838.879 5.000.000 63 Đặt mua
23 Viettel 03.8989.1998 15.000.000 64 Đặt mua
24 Viettel 0389.99.2012 8.000.000 43 Đặt mua
[1] 2 3 4 5