Sim Đầu Số 0393

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03939.68.789 10.000.000 62 Đặt mua
2 Viettel 0393.898.886 10.000.000 62 Đặt mua
3 Viettel 0393.828.838 10.000.000 52 Đặt mua
4 Viettel 039.333.1990 15.000.000 40 Đặt mua
5 Viettel 039.333.1987 10.000.000 46 Đặt mua
6 Viettel 039.379.6668 10.000.000 57 Đặt mua
7 Viettel 0393.55.8688 8.000.000 55 Đặt mua
8 Viettel 0393.379.789 10.000.000 58 Đặt mua
9 Viettel 0393.79.1986 3.690.000 55 Đặt mua
10 Viettel 0393.111.138 5.400.000 30 Đặt mua
11 Viettel 0393.8888.57 4.500.000 59 Đặt mua
12 Viettel 0393.39.1992 5.400.000 48 Đặt mua
13 Viettel 0393.88.1979 5.400.000 57 Đặt mua
14 Viettel 0393.8888.03 4.500.000 50 Đặt mua
15 Viettel 0393.526.686 4.500.000 48 Đặt mua
16 Viettel 039320.888.9 1.680.000 50 Đặt mua
17 Viettel 0393.55.1989 5.400.000 52 Đặt mua
18 Viettel 0393.668.688 31.500.000 57 Đặt mua
19 Viettel 0393.256.678 2.050.000 49 Đặt mua
20 Viettel 039.345.3979 13.500.000 52 Đặt mua
21 Viettel 0393.86.1979 5.400.000 55 Đặt mua
22 Viettel 0393.506.886 2.890.000 48 Đặt mua
23 Viettel 0393.608.668 2.890.000 49 Đặt mua
24 Viettel 0393.218.688 2.890.000 48 Đặt mua
[1] 2 3 4 5