Sim Đầu Số 0399

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0399.79.68.79 20.000.000 67 Đặt mua
2 Viettel 0399.929.000 10.000.000 41 Đặt mua
3 Viettel 0399.86.39.86 15.000.000 61 Đặt mua
4 Viettel 0399.32.8668 8.000.000 54 Đặt mua
5 Viettel 0399.8888.93 10.000.000 65 Đặt mua
6 Viettel 0399.79.1989 10.000.000 64 Đặt mua
7 Viettel 0399.67.6879 10.000.000 64 Đặt mua
8 Viettel 0399.39.1998 8.000.000 60 Đặt mua
9 Viettel 0399.603.979 3.000.000 55 Đặt mua
10 Viettel 0399.316.686 3.000.000 51 Đặt mua
11 Viettel 0399.86.9669 5.000.000 65 Đặt mua
12 Viettel 03.9999.8813 2.050.000 59 Đặt mua
13 Viettel 03.9999.1246 1.100.000 52 Đặt mua
14 Viettel 0399.869.979 5.000.000 69 Đặt mua
15 Viettel 0399.1111.31 6.000.000 29 Đặt mua
16 Viettel 0399.567.012 3.000.000 42 Đặt mua
17 Viettel 0399.5555.25 6.000.000 48 Đặt mua
18 Viettel 03.9999.7398 3.000.000 66 Đặt mua
19 Viettel 03.9999.7473 1.100.000 60 Đặt mua
20 Viettel 0399.0000.82 3.000.000 31 Đặt mua
21 Viettel 03.9999.1977 30.000.000 63 Đặt mua
22 Viettel 0399.19.11.02 5.000.000 35 Đặt mua
23 Viettel 0399.216.686 3.000.000 50 Đặt mua
24 Viettel 0399.88.6879 10.000.000 67 Đặt mua
[1] 2 3 4 5