Sim Đầu Số 0868

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0868.776.377 490.000 59 Đặt mua
2 Viettel 0868.08.7777 60.000.000 58 Đặt mua
3 Viettel 0868.77.1986 5.000.000 60 Đặt mua
4 Viettel 0868.533.686 3.000.000 53 Đặt mua
5 Viettel 08.6886.1981 10.000.000 55 Đặt mua
6 Viettel 0868.365.166 2.500.000 49 Đặt mua
7 Viettel 0868.517.668 3.000.000 55 Đặt mua
8 Viettel 086.888.111.3 8.000.000 44 Đặt mua
9 Viettel 0868.980.886 5.000.000 61 Đặt mua
10 Viettel 0868.815.688 5.000.000 58 Đặt mua
11 Viettel 08.6886.1978 10.000.000 61 Đặt mua
12 Viettel 0868.225.686 8.000.000 51 Đặt mua
13 Viettel 0868.08.11.02 3.000.000 34 Đặt mua
14 Viettel 0868.169.678 4.000.000 59 Đặt mua
15 Viettel 0868.517.686 3.000.000 55 Đặt mua
16 Viettel 0868.239.000 4.000.000 36 Đặt mua
17 Viettel 0868.36.3339 4.000.000 49 Đặt mua
18 Viettel 0868.957.686 3.000.000 63 Đặt mua
19 Viettel 0868.00.0880 8.000.000 38 Đặt mua
20 Viettel 0868.928.678 4.000.000 62 Đặt mua
21 Viettel 0868.990.968 5.000.000 63 Đặt mua
22 Viettel 0868.971.686 3.000.000 59 Đặt mua
23 Viettel 0868.531.668 3.000.000 51 Đặt mua
24 Viettel 08.6886.2009 8.000.000 47 Đặt mua
[1] 2 3 4 5