Sim Đầu Số 0874

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0874.65.69.68 2.000.000 59 Đặt mua
2 iTelecom 0874.467.688 840.000 58 Đặt mua
3 iTelecom 0874.140.567 770.000 42 Đặt mua
4 iTelecom 0874.507.686 980.000 51 Đặt mua
5 iTelecom 0874.729.234 560.000 46 Đặt mua
6 iTelecom 0874.98.1993 2.600.000 58 Đặt mua
7 iTelecom 0874.551.686 980.000 50 Đặt mua
8 iTelecom 0874.184.345 700.000 44 Đặt mua
9 iTelecom 0874.335.337 1.280.000 43 Đặt mua