Sim Đầu Số 0965

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0965.289.703 490.000 49 Đặt mua
2 Viettel 0965.248.317 490.000 45 Đặt mua
3 Viettel 0965.154.745 490.000 46 Đặt mua
4 Viettel 0965.845.906 490.000 52 Đặt mua
5 Viettel 0965.391.327 490.000 45 Đặt mua
6 Viettel 0965.868.379 20.000.000 61 Đặt mua
7 Viettel 0965.799.968 20.000.000 68 Đặt mua
8 Viettel 0965.818.279 10.000.000 55 Đặt mua
9 Viettel 0965.883.186 6.000.000 54 Đặt mua
10 Viettel 0965.563.779 8.000.000 57 Đặt mua
11 Viettel 0965.139.286 10.000.000 49 Đặt mua
12 Viettel 0965.886.186 10.000.000 57 Đặt mua
13 Viettel 0965.892.379 8.000.000 58 Đặt mua
14 Viettel 09.6565.6366 15.000.000 52 Đặt mua
15 Viettel 0965.968.679 10.000.000 65 Đặt mua
16 Viettel 0965.966.179 8.000.000 58 Đặt mua
17 Viettel 0965.828.339 8.000.000 53 Đặt mua
18 Viettel 0965.525.879 10.000.000 56 Đặt mua
19 Viettel 0965.28.11.86 8.000.000 46 Đặt mua
20 Viettel 0965.933.279 8.000.000 53 Đặt mua
21 Viettel 096.52.83886 15.000.000 55 Đặt mua
22 Viettel 0965.166.286 8.000.000 49 Đặt mua
23 Viettel 0965.63.6579 10.000.000 56 Đặt mua
24 Viettel 0965.232.586 10.000.000 46 Đặt mua
[1] 2 3 4 5