Sim Đầu Số 0968

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0968.764.975 490.000 61 Đặt mua
2 Viettel 0968.498.157 490.000 57 Đặt mua
3 Viettel 0968.219.480 490.000 47 Đặt mua
4 Viettel 0968.235.294 490.000 48 Đặt mua
5 Viettel 0968.293.886 10.000.000 59 Đặt mua
6 Viettel 0968.892.879 10.000.000 66 Đặt mua
7 Viettel 0968.558.979 10.000.000 66 Đặt mua
8 Viettel 0968.885.579 20.000.000 65 Đặt mua
9 Viettel 0968.52.7879 20.000.000 61 Đặt mua
10 Viettel 0968.931.386 8.000.000 53 Đặt mua
11 Viettel 0968.063.886 10.000.000 54 Đặt mua
12 Viettel 0968.618.779 10.000.000 61 Đặt mua
13 Viettel 0968.128.568 15.000.000 53 Đặt mua
14 Viettel 0968.332.686 15.000.000 51 Đặt mua
15 Viettel 0968.561.179 10.000.000 52 Đặt mua
16 Viettel 0968.133.379 20.000.000 49 Đặt mua
17 Viettel 0968.551.579 10.000.000 55 Đặt mua
18 Viettel 0968.25.6686 15.000.000 56 Đặt mua
19 Viettel 0968.632.279 8.000.000 52 Đặt mua
20 Viettel 0968.623.879 10.000.000 58 Đặt mua
21 Viettel 0968.16.2386 8.000.000 49 Đặt mua
22 Viettel 0968.99.2979 15.000.000 68 Đặt mua
23 Viettel 0968.844.789 10.000.000 63 Đặt mua
24 Viettel 0968.163.279 8.000.000 51 Đặt mua
[1] 2 3 4 5