Sim Đầu Số 0972

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0972.858.442 490.000 49 Đặt mua
2 Viettel 0972.493.600 490.000 40 Đặt mua
3 Viettel 0972.544.810 490.000 40 Đặt mua
4 Viettel 0972.144.350 490.000 35 Đặt mua
5 Viettel 0972.020.541 490.000 30 Đặt mua
6 Viettel 0972.180.527 490.000 41 Đặt mua
7 Viettel 097.222.1688 10.000.000 45 Đặt mua
8 Viettel 0972.88.1102 18.000.000 38 Đặt mua
9 Viettel 0972.256.686 20.000.000 51 Đặt mua
10 Viettel 0972.696.986 15.000.000 62 Đặt mua
11 Viettel 0972.229.286 10.000.000 47 Đặt mua
12 Viettel 0972.655.886 10.000.000 56 Đặt mua
13 Viettel 0972.51.9999 368.000.000 60 Đặt mua
14 Viettel 097.2269999 579.000.000 62 Đặt mua
15 Viettel 0972.365.888 93.000.000 56 Đặt mua
16 Viettel 0972.83.7777 160.000.000 57 Đặt mua
17 Viettel 0972.251.386 3.000.000 43 Đặt mua
18 Viettel 0972.596.339 3.500.000 53 Đặt mua
19 Viettel 0972.973.586 3.000.000 56 Đặt mua
20 Viettel 0972.680.986 3.000.000 55 Đặt mua
21 Viettel 0972.681.969 5.000.000 57 Đặt mua
22 Viettel 0972.64.4664 3.000.000 48 Đặt mua
23 Viettel 0972.12.06.97 2.050.000 43 Đặt mua
24 Viettel 0972.560.968 3.000.000 52 Đặt mua
[1] 2 3 4 5