Sim Đầu Số 0979

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0979.648.220 490.000 47 Đặt mua
2 Viettel 0979.121.701 490.000 37 Đặt mua
3 Viettel 0979.184.987 490.000 62 Đặt mua
4 Viettel 0979.274.331 490.000 45 Đặt mua
5 Viettel 0979.846.490 490.000 56 Đặt mua
6 Viettel 0979.295.654 490.000 56 Đặt mua
7 Viettel 0979.81.81.81 560.000.000 52 Đặt mua
8 Viettel 0979.952.886 15.000.000 63 Đặt mua
9 Viettel 0979.877.886 25.000.000 69 Đặt mua
10 Viettel 0979.783.379 15.000.000 62 Đặt mua
11 Viettel 0979.68.2979 15.000.000 66 Đặt mua
12 Viettel 0979.189.379 15.000.000 62 Đặt mua
13 Viettel 0979.823.679 10.000.000 60 Đặt mua
14 Viettel 0979.165.979 15.000.000 62 Đặt mua
15 Viettel 0979.511.879 10.000.000 56 Đặt mua
16 Viettel 0979.118.268 10.000.000 51 Đặt mua
17 Viettel 0979.52.1779 10.000.000 56 Đặt mua
18 Viettel 0979.228.268 30.000.000 53 Đặt mua
19 Viettel 0979.59.1686 8.000.000 60 Đặt mua
20 Viettel 0979.155.286 10.000.000 52 Đặt mua
21 Viettel 0979.320.668 10.000.000 50 Đặt mua
22 Viettel 0979.181.586 10.000.000 54 Đặt mua
23 Viettel 0979.328.268 10.000.000 54 Đặt mua
24 Viettel 0979.563.879 10.000.000 63 Đặt mua
[1] 2 3 4 5