Sim Đầu Số 0985

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0985.628.400 490.000 42 Đặt mua
2 Viettel 0985.951.475 490.000 53 Đặt mua
3 Viettel 0985.463.755 490.000 52 Đặt mua
4 Viettel 0985.922.139 8.000.000 48 Đặt mua
5 Viettel 0985.611.879 8.000.000 54 Đặt mua
6 Viettel 0985.123.139 10.000.000 41 Đặt mua
7 Viettel 0985.659.679 8.000.000 64 Đặt mua
8 Viettel 0985.232.979 10.000.000 54 Đặt mua
9 Viettel 0985.563.339 8.000.000 51 Đặt mua
10 Viettel 0985.625.799 8.000.000 60 Đặt mua
11 Viettel 0985.212.979 10.000.000 52 Đặt mua
12 Viettel 0985.86.3993 10.000.000 60 Đặt mua
13 Viettel 0985.268.879 10.000.000 62 Đặt mua
14 Viettel 0985.982.379 8.000.000 60 Đặt mua
15 Viettel 0985.16.1997 12.000.000 55 Đặt mua
16 Viettel 0985.629.968 8.000.000 62 Đặt mua
17 Viettel 0985.815.586 8.000.000 55 Đặt mua
18 Viettel 0985.338.379 15.000.000 55 Đặt mua
19 Viettel 09.8589.8599 18.000.000 70 Đặt mua
20 Viettel 0985.909.168 8.000.000 55 Đặt mua
21 Viettel 0985.252.599 10.000.000 54 Đặt mua
22 Viettel 0985.913.386 8.000.000 52 Đặt mua
23 Viettel 0985.057.222 10.000.000 40 Đặt mua
24 Viettel 0985.822.968 10.000.000 57 Đặt mua
[1] 2 3 4 5