Sim Lục Quý 3 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0.333333.718 18.000.000 34 Đặt mua
2 Viettel 0.333333.593 25.000.000 35 Đặt mua
3 Viettel 0333333.409 20.000.000 31 Đặt mua
4 Viettel 0.333333.708 25.000.000 33 Đặt mua
5 Viettel 0.333333.285 25.000.000 33 Đặt mua
6 Viettel 0.333333.260 20.000.000 26 Đặt mua
7 Viettel 0333333.474 20.000.000 33 Đặt mua
8 Viettel 0.333333.275 18.000.000 32 Đặt mua
9 Viettel 0.333333.709 25.000.000 34 Đặt mua
10 Viettel 0333333.794 25.000.000 38 Đặt mua
11 Viettel 0.333333.892 25.000.000 37 Đặt mua
12 Viettel 0.333333.852 18.000.000 33 Đặt mua
13 Viettel 0.333333.849 12.000.000 39 Đặt mua
14 Viettel 0333333.453 20.000.000 30 Đặt mua
15 Viettel 0333333.924 20.000.000 33 Đặt mua
16 Viettel 0.333333.284 20.000.000 32 Đặt mua
17 Viettel 0.333333.697 25.000.000 40 Đặt mua
18 Viettel 0333333.463 20.000.000 31 Đặt mua
19 Viettel 0.333333.984 18.000.000 39 Đặt mua
20 Viettel 0.333333.977 25.000.000 41 Đặt mua
21 Viettel 0.333333.673 18.000.000 34 Đặt mua
22 Viettel 0333333.620 20.000.000 26 Đặt mua
23 Viettel 0.333333.448 25.000.000 34 Đặt mua
24 Viettel 0.333333.224 25.000.000 26 Đặt mua
[1] 2 3 4 5