Sim Lục Quý 3

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0855.333333 535.000.000 36 Đặt mua
2 Máy bàn 024.22.333333 950.000.000 28 Đặt mua
3 Vinaphone 0839.333333 1.500.000.000 38 Đặt mua
4 Viettel 0367.333333 366.000.000 34 Đặt mua
5 Viettel 0352.333.333 424.000.000 28 Đặt mua
6 Viettel 0358.333.333 450.000.000 34 Đặt mua
7 Viettel 0389.333333 1.105.000.000 38 Đặt mua
8 Vietnamobile 0922.333333 1.680.000.000 31 Đặt mua
9 Viettel 0397.333.333 370.000.000 37 Đặt mua
10 Vinaphone 0827.333333 680.000.000 35 Đặt mua
11 Vinaphone 0826.333.333 599.000.000 34 Đặt mua
12 Viettel 0399.333333 888.000.000 39 Đặt mua
13 Vinaphone 0912.333333 5.500.000.000 30 Đặt mua
14 Viettel 0348.333333 350.000.000 33 Đặt mua
15 Vietnamobile 0589.333.333 250.000.000 40 Đặt mua
16 Vinaphone 0889.333333 699.000.000 43 Đặt mua
17 Mobifone 0939.333333 3.000.000.000 39 Đặt mua
18 Viettel 0368.333333 1.105.000.000 35 Đặt mua
19 Viettel 0362.333333 479.000.000 29 Đặt mua
20 Viettel 0378.333333 378.000.000 36 Đặt mua
21 Vinaphone 0941.333.333 1.000.000.000 32 Đặt mua
22 Vinaphone 0847.333333 650.000.000 37 Đặt mua
23 Viettel 0989.333333 2.600.000.000 44 Đặt mua
24 Máy bàn 028.22.333333 950.000.000 32 Đặt mua