Sim Lục Quý 4 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.44444.43 25.000.000 42 Đặt mua
2 Viettel 035.444444.1 17.500.000 33 Đặt mua
3 Viettel 036.4444449 25.000.000 42 Đặt mua
4 Vietnamobile 056.4444448 9.900.000 43 Đặt mua
5 Vinaphone 082.4444447 21.900.000 41 Đặt mua
6 Viettel 035.444444.2 17.500.000 34 Đặt mua
7 Mobifone 070.4444446 20.000.000 37 Đặt mua
8 Vinaphone 081.444444.0 20.000.000 33 Đặt mua
9 Vietnamobile 058.4444446 7.900.000 43 Đặt mua
10 Viettel 098.444444.3 69.000.000 44 Đặt mua
11 Viettel 03.444444.11 130.000.000 29 Đặt mua
12 Mobifone 076.4444440 13.900.000 37 Đặt mua
13 Vinaphone 081.4444445 22.000.000 38 Đặt mua
14 Mobifone 076.4444441 13.900.000 38 Đặt mua
15 Mobifone 079.4444442 13.600.000 42 Đặt mua
16 Vinaphone 09.444444.37 50.000.000 43 Đặt mua
17 Vinaphone 082.444444.1 20.000.000 35 Đặt mua
18 Vinaphone 08.444444.29 15.000.000 43 Đặt mua
19 Viettel 03.444444.28 22.000.000 37 Đặt mua
20 Mobifone 076.4444442 13.900.000 39 Đặt mua
21 Vietnamobile 05.64444446 15.000.000 41 Đặt mua
22 Viettel 03.444444.22 130.000.000 31 Đặt mua
23 Vinaphone 082.444444.8 25.000.000 42 Đặt mua
24 Mobifone 090.444444.7 69.000.000 40 Đặt mua
[1] 2