Sim Lục Quý 6

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0358.666666 899.000.000 52 Đặt mua
2 Vinaphone 0814.666666 1.840.000.000 49 Đặt mua
3 Viettel 0345.666666 1.666.200.000 48 Đặt mua
4 Viettel 0973.666666 3.000.000.000 55 Đặt mua
5 Vinaphone 0888.666666 5.200.000.000 60 Đặt mua
6 Viettel 0335.666666 1.100.000.000 47 Đặt mua
7 Gmobile 0598.666666 420.000.000 58 Đặt mua
8 Viettel 0868.666666 4.200.000.000 58 Đặt mua
9 Viettel 0989.666666 6.600.000.000 62 Đặt mua
10 Vinaphone 0834.666666 1.000.000.000 51 Đặt mua