Sim Lục Quý 7

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0399.777777 700.000.000 63 Đặt mua
2 Mobifone 0332.777.777 1.412.300.000 50 Đặt mua
3 Viettel 0382.777777 550.000.000 55 Đặt mua
4 Viettel 0865.777.777 616.000.000 61 Đặt mua
5 Viettel 0388.777777 630.000.000 61 Đặt mua
6 Vinaphone 0889.777777 1.500.000.000 67 Đặt mua
7 Vinaphone 0854.777777 420.000.000 59 Đặt mua
8 Gmobile 0995.777777 1.200.000.000 65 Đặt mua
9 Viettel 0979.777777 5.500.000.000 67 Đặt mua
10 Vinaphone 0823.777777 650.000.000 55 Đặt mua
11 Vinaphone 0828.777777 1.000.000.000 60 Đặt mua
12 Viettel 0973.777777 5.500.000.000 61 Đặt mua
13 Vinaphone 0949.777777 1.750.000.000 64 Đặt mua
14 Vinaphone 0911.777.777 2.700.000.000 53 Đặt mua
15 Vinaphone 0825.777777 586.000.000 57 Đặt mua
16 Viettel 0385.777777 471.000.000 58 Đặt mua
17 Vinaphone 0941.777.777 1.250.000.000 56 Đặt mua
18 Vinaphone 0856.777777 799.000.000 61 Đặt mua