Sim Lục Quý 8

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03.97.888.888 1.000.000.000 67 Đặt mua
2 Viettel 0982.888888 7.900.200.000 67 Đặt mua
3 Vinaphone 0854.888888 1.455.200.000 65 Đặt mua
4 Vinaphone 0827.888888 1.445.000.000 65 Đặt mua
5 Viettel 0366.888888 3.566.200.000 63 Đặt mua
6 Vinaphone 0845.888888 1.680.000.000 65 Đặt mua
7 Vinaphone 0843.888888 1.455.200.000 63 Đặt mua
8 Vinaphone 0837.888888 1.667.000.000 66 Đặt mua
9 Viettel 0375.888.888 808.000.000 63 Đặt mua
10 Viettel 0866.888888 6.120.000.000 68 Đặt mua
11 Vietnamobile 0586.888.888 3.000.000.000 67 Đặt mua
12 Viettel 0359.888.888 950.000.000 65 Đặt mua
13 Vinaphone 0825.888.888 1.900.000.000 63 Đặt mua