Sim Lục Quý 9 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 038.999999.4 38.000.000 69 Đặt mua
2 Mobifone 07.999999.77 200.000.000 75 Đặt mua
3 Vinaphone 0889.999996 189.000.000 76 Đặt mua
4 Mobifone 07.999999.36 55.000.000 70 Đặt mua
5 Máy bàn 02.999999998 998.000.000 82 Đặt mua
6 Mobifone 07.999999.29 300.000.000 72 Đặt mua
7 iTelecom 087.999999.3 80.000.000 72 Đặt mua
8 Mobifone 08.999999.50 50.000.000 67 Đặt mua
9 Vinaphone 084.9999993 99.000.000 69 Đặt mua
10 Viettel 03.999999.39 1.500.000.000 69 Đặt mua
11 Mobifone 07.999999.37 40.000.000 71 Đặt mua
12 Vinaphone 081.999999.3 110.000.000 66 Đặt mua
13 Mobifone 07.999999.24 30.000.000 67 Đặt mua
14 Mobifone 07.999999.26 55.000.000 69 Đặt mua
15 Máy bàn 028.99999919 50.000.000 74 Đặt mua
16 Mobifone 07.999999.81 55.000.000 70 Đặt mua
17 Mobifone 07.999999.43 59.000.000 68 Đặt mua
18 Vinaphone 088.999999.2 170.000.000 72 Đặt mua
19 Mobifone 07.9999999.5 330.000.000 75 Đặt mua
20 Mobifone 07.999999.58 55.000.000 74 Đặt mua
21 Mobifone 07.999999.87 55.000.000 76 Đặt mua
22 Mobifone 07.999999.50 40.000.000 66 Đặt mua
23 Mobifone 07.999999.65 40.000.000 72 Đặt mua
24 Mobifone 07.9999999.1 330.000.000 71 Đặt mua
[1] 2 3 4 5