Sim Lục Quý Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0855.333333 535.000.000 36 Đặt mua
2 Vinaphone 0825.888.888 1.900.000.000 63 Đặt mua
3 Viettel 0868.666666 4.200.000.000 58 Đặt mua
4 Vinaphone 0854.777777 420.000.000 59 Đặt mua
5 Viettel 0865.222.222 468.000.000 31 Đặt mua
6 Viettel 0866.888888 6.120.000.000 68 Đặt mua
7 Vinaphone 0814.666666 1.840.000.000 49 Đặt mua
8 Vinaphone 0834.666666 1.000.000.000 51 Đặt mua
9 Vinaphone 0845.000.000 360.000.000 17 Đặt mua
10 Vinaphone 0889.333333 699.000.000 43 Đặt mua
11 Vinaphone 0839.333333 1.500.000.000 38 Đặt mua
12 Vinaphone 0827.333333 680.000.000 35 Đặt mua
13 Vinaphone 0855.999999 2.900.000.000 72 Đặt mua
14 Vinaphone 0828.777777 1.000.000.000 60 Đặt mua
15 Vinaphone 0847.333333 650.000.000 37 Đặt mua
16 Vinaphone 0822.555555 899.000.000 42 Đặt mua
17 Vinaphone 0857.000000 210.000.000 20 Đặt mua
18 Vinaphone 0888.666666 5.200.000.000 60 Đặt mua
19 Vinaphone 0852.111111 296.000.000 21 Đặt mua
20 Vinaphone 0827.888888 1.445.000.000 65 Đặt mua
21 Vinaphone 0843.888888 1.455.000.000 63 Đặt mua
22 Vinaphone 0826.555555 693.200.000 46 Đặt mua
23 Vinaphone 0838.444.444 688.000.000 43 Đặt mua
24 Vinaphone 0854.888888 1.455.200.000 65 Đặt mua
[1] 2