Sim Lục Quý Đầu Số 09

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0936.999999 7.900.000.000 72 Đặt mua
2 Vinaphone 0916.555555 2.222.000.000 46 Đặt mua
3 Vinaphone 0944.000000 699.000.000 17 Đặt mua
4 Viettel 0986.444444 660.000.000 47 Đặt mua
5 Vinaphone 0943.222222 2.200.000.000 28 Đặt mua
6 Mobifone 0902.111111 1.250.000.000 17 Đặt mua
7 Viettel 0982.000.000 1.550.000.000 19 Đặt mua
8 Vinaphone 0912.333333 5.500.000.000 30 Đặt mua
9 Viettel 0971.222222 900.000.000 29 Đặt mua
10 Viettel 0973.777777 5.500.000.000 61 Đặt mua
11 Viettel 0988.000.000 2.500.000.000 25 Đặt mua
12 Mobifone 0933.444444 1.500.000.000 39 Đặt mua
13 Vinaphone 0947.555555 1.320.000.000 50 Đặt mua
14 Viettel 0989.333333 2.600.000.000 44 Đặt mua
15 Gmobile 0995.777777 1.200.000.000 65 Đặt mua
16 Gmobile 0993.999999 4.470.000.000 75 Đặt mua
17 Vinaphone 0911.777.777 2.700.000.000 53 Đặt mua
18 Vinaphone 0941.999999 3.999.000.000 68 Đặt mua
19 Mobifone 0939.333333 3.000.000.000 39 Đặt mua
20 Mobifone 09.03.555555 2.712.000.000 42 Đặt mua
21 Viettel 0988.444444 1.200.000.000 49 Đặt mua
22 Viettel 0973.000.000 850.000.000 19 Đặt mua
23 Viettel 0981.555555 2.100.000.000 48 Đặt mua
24 Vinaphone 0949.777777 1.750.000.000 64 Đặt mua
[1] 2