Sim Lục Quý Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0.333333.075 18.000.000 30 Đặt mua
2 Viettel 0333333.474 20.000.000 33 Đặt mua
3 Viettel 0.333333.960 18.000.000 33 Đặt mua
4 Viettel 0.333333.718 18.000.000 34 Đặt mua
5 Viettel 0333333.840 20.000.000 30 Đặt mua
6 Viettel 0333333.860 20.000.000 32 Đặt mua
7 Viettel 0.333333.284 20.000.000 32 Đặt mua
8 Viettel 0.333333.021 18.000.000 21 Đặt mua
9 Viettel 0.333333.906 18.000.000 33 Đặt mua
10 Viettel 0.333333.184 20.000.000 31 Đặt mua
11 Viettel 0333333.854 20.000.000 35 Đặt mua
12 Viettel 0.333333.984 18.000.000 39 Đặt mua
13 Viettel 0.333333.062 18.000.000 26 Đặt mua
14 Viettel 0.333333.260 20.000.000 26 Đặt mua
15 Viettel 0.333333.252 35.000.000 27 Đặt mua
16 Viettel 0.333333.175 25.000.000 31 Đặt mua
17 Viettel 0.333333.872 18.000.000 35 Đặt mua
18 Viettel 0.333333.714 16.000.000 30 Đặt mua
19 Viettel 0333333.844 20.000.000 34 Đặt mua
20 Viettel 0333333.841 20.000.000 31 Đặt mua
21 Viettel 0.333333.574 16.000.000 34 Đặt mua
22 Viettel 0.333333.096 25.000.000 33 Đặt mua
23 Viettel 0.333333.902 18.000.000 29 Đặt mua
24 Viettel 0333333.924 20.000.000 33 Đặt mua
[1] 2 3 4 5