Sim Năm Sinh 1968

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0866.331.968 3.000.000 50 Đặt mua
2 Viettel 0972.031.968 4.000.000 45 Đặt mua
3 Viettel 0963.561.968 5.000.000 53 Đặt mua
4 Viettel 0866.681.968 13.000.000 58 Đặt mua
5 Viettel 0865.821.968 5.000.000 53 Đặt mua
6 Viettel 0961.201.968 3.000.000 42 Đặt mua
7 Viettel 0865.291.968 3.000.000 54 Đặt mua
8 Viettel 0862.191.968 3.000.000 50 Đặt mua
9 Viettel 0383.881.968 3.000.000 54 Đặt mua
10 Viettel 0869.581.968 3.000.000 60 Đặt mua
11 Viettel 03.6666.1968 25.000.000 51 Đặt mua
12 Viettel 0865.951.968 3.000.000 57 Đặt mua
13 Viettel 0865.661.968 4.000.000 55 Đặt mua
14 Viettel 0973.591.968 5.000.000 57 Đặt mua
15 Viettel 0971.611.968 5.000.000 48 Đặt mua
16 Viettel 0986.641.968 3.000.000 57 Đặt mua
17 Viettel 0869.521.968 3.000.000 54 Đặt mua
18 Viettel 0964.001.968 3.000.000 43 Đặt mua
19 Viettel 0865.651.968 4.000.000 54 Đặt mua
20 Viettel 0325.551.968 6.000.000 44 Đặt mua
21 Viettel 0865.281.968 3.000.000 53 Đặt mua
22 Viettel 0973.701.968 4.000.000 50 Đặt mua
23 Viettel 0865.771.968 3.000.000 57 Đặt mua
24 Viettel 08.6979.1968 6.000.000 63 Đặt mua
[1] 2 3 4 5