Sim Năm Sinh 1980

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 077777.1980 35.000.000 53 Đặt mua
2 Mobifone 077.886.1980 700.000 54 Đặt mua
3 Mobifone 0785.63.1980 700.000 47 Đặt mua
4 Mobifone 0786.53.1980 1.830.000 47 Đặt mua
5 Mobifone 0796.20.1980 1.180.000 42 Đặt mua
6 Mobifone 0779.78.1980 2.130.000 56 Đặt mua
7 Mobifone 0785.96.1980 1.830.000 53 Đặt mua
8 Mobifone 0798.31.1980 1.830.000 46 Đặt mua
9 Mobifone 0796.28.1980 1.830.000 50 Đặt mua
10 Mobifone 0798.35.1980 1.830.000 50 Đặt mua
11 Mobifone 0766.15.1980 1.830.000 43 Đặt mua
12 Mobifone 0707.31.1980 2.600.000 36 Đặt mua
13 Mobifone 0704.41.1980 1.830.000 34 Đặt mua
14 Mobifone 0786.50.1980 1.180.000 44 Đặt mua
15 Mobifone 0769.86.1980 1.830.000 54 Đặt mua
16 Mobifone 0764.90.1980 1.180.000 44 Đặt mua
17 Mobifone 0798.77.1980 2.130.000 56 Đặt mua
18 Mobifone 0764.99.1980 2.130.000 53 Đặt mua
19 Viettel 0354.38.1980 1.830.000 41 Đặt mua
20 Vinaphone 0918.20.1980 2.800.000 38 Đặt mua
21 Viettel 0396.50.1980 1.180.000 41 Đặt mua
22 Viettel 0357.90.1980 1.180.000 42 Đặt mua
23 Mobifone 0786.70.1980 1.180.000 46 Đặt mua
24 Viettel 0353.70.1980 1.180.000 36 Đặt mua
25 Mobifone 0786.64.1980 1.830.000 49 Đặt mua
26 Viettel 0374.31.1980 1.830.000 36 Đặt mua
27 Mobifone 0776.99.1980 2.130.000 56 Đặt mua
28 Mobifone 0796.06.1980 1.830.000 46 Đặt mua
29 Mobifone 0773.83.1980 1.830.000 46 Đặt mua
30 Mobifone 0764.07.1980 1.830.000 42 Đặt mua
31 Vietnamobile 0587.84.1980 810.000 50 Đặt mua
32 Mobifone 0704.57.1980 1.830.000 41 Đặt mua
33 Mobifone 0786.06.1980 1.830.000 45 Đặt mua
34 Vietnamobile 0584.83.1980 810.000 46 Đặt mua
35 Mobifone 0773.86.1980 1.830.000 49 Đặt mua
36 Vinaphone 0947.83.1980 2.280.000 49 Đặt mua
37 Mobifone 0764.69.1980 1.830.000 50 Đặt mua
38 Mobifone 0765.51.1980 1.830.000 42 Đặt mua
39 Mobifone 0764.57.1980 1.830.000 47 Đặt mua
40 Mobifone 0707.85.1980 2.600.000 45 Đặt mua
41 Mobifone 0783.23.1980 1.830.000 41 Đặt mua
42 Viettel 0364.93.1980 1.830.000 43 Đặt mua
43 Mobifone 0789.95.1980 3.000.000 56 Đặt mua
44 Vinaphone 0813.34.1980 1.830.000 37 Đặt mua
45 Vinaphone 0853.41.1980 1.830.000 39 Đặt mua
46 Mobifone 0769.61.1980 1.830.000 47 Đặt mua
47 Mobifone 0707.86.1980 2.900.000 46 Đặt mua
48 Vinaphone 0837.91.1980 1.830.000 46 Đặt mua
49 Viettel 0357.18.1980 1.830.000 42 Đặt mua
50 Mobifone 0766.21.1980 1.830.000 40 Đặt mua
51 Mobifone 0932.67.1980 2.500.000 45 Đặt mua
52 Mobifone 0764.66.1980 2.130.000 47 Đặt mua
53 Mobifone 0708.76.1980 2.130.000 46 Đặt mua
54 Mobifone 0798.22.1980 2.130.000 46 Đặt mua
55 Vietnamobile 0586.65.1980 810.000 48 Đặt mua
56 Mobifone 0778.87.1980 2.130.000 55 Đặt mua
57 Mobifone 0797.59.1980 1.680.000 55 Đặt mua
58 Vietnamobile 0567.72.1980 880.000 45 Đặt mua
59 Mobifone 0764.15.1980 1.830.000 41 Đặt mua
60 Mobifone 0773.71.1980 1.830.000 43 Đặt mua
[1] 2 3 4 5
DMCA.com Protection Status