Sim Năm Sinh 1989

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1989 3.650.000 43 Đặt mua
2 Viettel 0346.31.05.89 390.000 39 Đặt mua
3 Mobifone 0703.080.789 3.600.000 42 Đặt mua
4 Viettel 0365.46.1989 1.830.000 51 Đặt mua
5 Mobifone 0765.84.1989 1.830.000 57 Đặt mua
6 Mobifone 0769.01.1989 1.830.000 50 Đặt mua
7 Vietnamobile 0587.88.1989 950.000 63 Đặt mua
8 Mobifone 0703.25.1989 1.680.000 44 Đặt mua
9 Vinaphone 0888.25.04.89 1.600.000 52 Đặt mua
10 Vinaphone 0829.14.1989 1.830.000 51 Đặt mua
11 Viettel 0397.51.1989 1.830.000 52 Đặt mua
12 Vietnamobile 0589.08.03.89 600.000 50 Đặt mua
13 Mobifone 0769.61.1989 1.830.000 56 Đặt mua
14 Mobifone 0786.42.1989 1.830.000 54 Đặt mua
15 Mobifone 0762.21.1989 1.830.000 45 Đặt mua
16 Mobifone 0707.35.1989 2.600.000 49 Đặt mua
17 Mobifone 07.9993.1989 2.050.000 64 Đặt mua
18 Mobifone 0786.28.1989 1.680.000 58 Đặt mua
19 Mobifone 0797.47.1989 1.830.000 61 Đặt mua
20 Mobifone 0776.64.1989 1.830.000 57 Đặt mua
21 Vietnamobile 0585.28.02.89 600.000 47 Đặt mua
22 Viettel 0385.73.1989 1.830.000 53 Đặt mua
23 Mobifone 0775.96.1989 1.830.000 61 Đặt mua
24 Viettel 0387.13.05.89 980.000 44 Đặt mua
25 Mobifone 0786.67.1989 1.680.000 61 Đặt mua
26 Vietnamobile 0587.68.1989 1.680.000 61 Đặt mua
27 Mobifone 0796.28.1989 1.830.000 59 Đặt mua
28 Mobifone 0764.23.1989 1.830.000 49 Đặt mua
29 Mobifone 0773.75.1989 1.680.000 56 Đặt mua
30 Mobifone 0766.151.989 2.600.000 52 Đặt mua
31 Vietnamobile 0584.26.08.89 600.000 50 Đặt mua
32 Mobifone 0785.94.1989 1.830.000 60 Đặt mua
33 Mobifone 0786.03.1989 1.830.000 51 Đặt mua
34 Vietnamobile 0564.11.10.89 630.000 35 Đặt mua
35 Viettel 0333.07.12.89 1.830.000 36 Đặt mua
36 Mobifone 0786.280.789 1.250.000 55 Đặt mua
37 Mobifone 0796.01.1989 1.830.000 50 Đặt mua
38 Mobifone 0901.26.04.89 1.015.000 39 Đặt mua
39 Mobifone 0937.23.04.89 1.015.000 45 Đặt mua
40 Mobifone 0899.76.1989 4.110.000 66 Đặt mua
41 Mobifone 0785.72.1989 2.050.000 56 Đặt mua
42 Mobifone 0901.290.289 1.325.000 40 Đặt mua
43 Mobifone 0937.42.1989 3.850.000 52 Đặt mua
44 Mobifone 0938.10.02.89 1.100.000 40 Đặt mua
45 Mobifone 0785.69.1989 2.010.000 62 Đặt mua
46 Mobifone 0792.290.789 1.437.500 53 Đặt mua
47 Mobifone 0793.41.1989 1.750.000 51 Đặt mua
48 Mobifone 0784.28.1989 1.720.000 56 Đặt mua
49 Mobifone 0785.08.1989 1.750.000 55 Đặt mua
50 Mobifone 0792.030.789 1.720.000 45 Đặt mua
51 Mobifone 090.1100.589 910.000 33 Đặt mua
52 Mobifone 0909.23.10.89 1.500.000 41 Đặt mua
53 Mobifone 0792.74.1989 1.710.000 56 Đặt mua
54 Mobifone 0937.13.02.89 1.325.000 42 Đặt mua
55 Mobifone 0784.07.1989 1.750.000 53 Đặt mua
56 Mobifone 0797.21.1989 1.730.000 53 Đặt mua
57 Mobifone 09.09.09.09.89 785.000.000 53 Đặt mua
58 Mobifone 0785.87.1989 2.030.000 62 Đặt mua
59 Mobifone 0792.100.789 2.000.000 43 Đặt mua
60 Mobifone 0937.27.03.89 1.100.000 48 Đặt mua
[1] 2 3 4 5
DMCA.com Protection Status