Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0389.92.1992 10.000.000 52 Đặt mua
2 Viettel 0985.66.1992 15.000.000 55 Đặt mua
3 Viettel 03.5555.1992 30.000.000 44 Đặt mua
4 Viettel 0867.11.11.92 5.000.000 36 Đặt mua
5 Viettel 0367.11.11.92 5.000.000 31 Đặt mua
6 Viettel 0339.06.1992 2.500.000 42 Đặt mua
7 Viettel 0971.31.01.92 2.050.000 33 Đặt mua
8 Viettel 0393.39.1992 6.000.000 48 Đặt mua
9 Viettel 0348.88.1992 10.000.000 52 Đặt mua
10 Viettel 0395.86.1992 3.000.000 52 Đặt mua
11 Viettel 0332.74.1992 2.500.000 40 Đặt mua
12 Viettel 0865.92.1992 6.000.000 51 Đặt mua
13 Viettel 0862.88.1992 8.000.000 53 Đặt mua
14 Viettel 0338.03.1992 2.500.000 38 Đặt mua
15 Viettel 0867.77.1992 10.000.000 56 Đặt mua
16 Viettel 0333.83.1992 5.000.000 41 Đặt mua
17 Viettel 0862.39.1992 5.000.000 49 Đặt mua
18 Viettel 0355.02.1992 2.500.000 36 Đặt mua
19 Viettel 0375.11.11.92 5.000.000 30 Đặt mua
20 Viettel 0362.89.1992 2.500.000 49 Đặt mua
21 Viettel 0378.78.1992 6.000.000 54 Đặt mua
22 Viettel 039.567.1992 6.000.000 51 Đặt mua
23 Viettel 03.26.06.1992 5.000.000 38 Đặt mua
24 Viettel 0333.78.1992 3.000.000 45 Đặt mua
[1] 2 3 4 5