Sim Năm Sinh 1993

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0388.39.1993 8.000.000 53 Đặt mua
2 Viettel 03.8668.1993 10.000.000 53 Đặt mua
3 Viettel 0379.86.1993 8.000.000 55 Đặt mua
4 Viettel 0388.66.1993 6.000.000 53 Đặt mua
5 Viettel 0333.88.1993 8.000.000 47 Đặt mua
6 Viettel 0867.93.1993 5.000.000 55 Đặt mua
7 Viettel 0327.11.11.93 5.000.000 28 Đặt mua
8 Viettel 0326.33.1993 3.000.000 39 Đặt mua
9 Viettel 0377.88.1993 5.000.000 55 Đặt mua
10 Viettel 08.6565.1993 6.000.000 52 Đặt mua
11 Viettel 0862.79.1993 6.000.000 54 Đặt mua
12 Viettel 0372.11.11.93 5.000.000 28 Đặt mua
13 Viettel 0394.57.1993 2.050.000 50 Đặt mua
14 Viettel 03.3456.1993 13.000.000 43 Đặt mua
15 Viettel 0867.11.11.93 5.000.000 37 Đặt mua
16 Viettel 0865.93.1993 6.000.000 53 Đặt mua
17 Viettel 0865.22.1993 4.500.000 45 Đặt mua
18 Viettel 0326.68.1993 5.000.000 47 Đặt mua
19 Viettel 0388.11.1993 3.000.000 43 Đặt mua
20 Viettel 0378.11.11.93 5.000.000 34 Đặt mua
21 Viettel 0326.69.1993 3.000.000 48 Đặt mua
22 Viettel 0388.89.1993 6.000.000 58 Đặt mua
23 Viettel 0335.07.1993 3.000.000 40 Đặt mua
24 Viettel 0866.87.1993 3.000.000 57 Đặt mua
[1] 2 3 4 5