Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0961.30.12.94 2.050.000 35 Đặt mua
2 Viettel 0865.55.1994 10.000.000 52 Đặt mua
3 Viettel 0865.86.1994 5.000.000 56 Đặt mua
4 Viettel 0965.31.11.94 1.680.000 39 Đặt mua
5 Viettel 0866.11.11.94 5.000.000 37 Đặt mua
6 Viettel 0862.79.1994 6.000.000 55 Đặt mua
7 Viettel 0862.55.1994 5.000.000 49 Đặt mua
8 Viettel 0865.79.1994 5.000.000 58 Đặt mua
9 Viettel 0867.78.1994 3.000.000 59 Đặt mua
10 Viettel 0333.36.1994 6.000.000 41 Đặt mua
11 Viettel 0865.88.1994 5.000.000 58 Đặt mua
12 Viettel 0366.78.1994 5.000.000 53 Đặt mua
13 Viettel 08.6789.1994 25.000.000 61 Đặt mua
14 Viettel 0399.79.1994 5.000.000 60 Đặt mua
15 Viettel 0333.07.1994 3.000.000 39 Đặt mua
16 Viettel 0395.35.1994 2.050.000 48 Đặt mua
17 Viettel 0866.55.1994 5.000.000 53 Đặt mua
18 Viettel 0862.68.1994 6.000.000 53 Đặt mua
19 Viettel 0335.94.1994 2.500.000 47 Đặt mua
20 Viettel 0869.86.1994 5.000.000 60 Đặt mua
21 Viettel 0353.86.1994 2.500.000 48 Đặt mua
22 Viettel 0862.39.1994 5.000.000 51 Đặt mua
23 Viettel 0399.04.1994 2.050.000 48 Đặt mua
24 Viettel 0869.89.1994 5.000.000 63 Đặt mua
[1] 2 3 4 5