Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0798.22.1994 2.130.000 51 Đặt mua
2 Mobifone 0779.78.1994 2.130.000 61 Đặt mua
3 Mobifone 0707.32.1994 2.600.000 42 Đặt mua
4 Mobifone 0708.76.1994 2.130.000 51 Đặt mua
5 Mobifone 0777.81.1994 3.000.000 53 Đặt mua
6 Mobifone 0789.97.1994 3.000.000 63 Đặt mua
7 Mobifone 07.9993.1994 2.500.000 60 Đặt mua
8 Mobifone 0764.66.1994 2.130.000 52 Đặt mua
9 Mobifone 0707.83.1994 2.600.000 48 Đặt mua
10 Mobifone 0707.87.1994 2.600.000 52 Đặt mua
11 Viettel 086.6.02.1994 4.100.000 45 Đặt mua
12 Viettel 086.5.01.1994 4.100.000 43 Đặt mua
13 Viettel 034.257.1994 3.900.000 44 Đặt mua
14 Viettel 086.5.03.1994 4.100.000 45 Đặt mua
15 Viettel 034.26.9.1994 3.900.000 47 Đặt mua
16 Viettel 0965.72.1994 3.900.000 52 Đặt mua
17 Viettel 086.5.12.1994 4.100.000 45 Đặt mua
18 Viettel 086.5.07.1994 4.100.000 49 Đặt mua
19 Viettel 03.7890.1994 2.800.000 50 Đặt mua
20 Viettel 086.7.09.1994 4.300.000 53 Đặt mua
21 Viettel 035.909.1994 4.500.000 49 Đặt mua
22 Viettel 086.5.10.1994 4.100.000 43 Đặt mua
23 Viettel 039.214.1994 3.350.000 42 Đặt mua
24 Mobifone 0908.3.1.1994 3.590.000 44 Đặt mua
25 Mobifone 0939.8.4.1994 2.500.000 56 Đặt mua
26 Mobifone 0939.06.1994 2.700.000 50 Đặt mua
27 Mobifone 0907.3.5.1994 2.700.000 47 Đặt mua
28 Mobifone 0899.6.7.1994 2.500.000 62 Đặt mua
29 Mobifone 0907.4.8.1994 2.300.000 51 Đặt mua
30 Mobifone 0939.5.1.1994 3.200.000 50 Đặt mua
31 Mobifone 0907.2.3.1994 2.800.000 44 Đặt mua
32 Mobifone 0932.9.8.1994 2.800.000 54 Đặt mua
33 Mobifone 0939.8.1.1994 3.100.000 53 Đặt mua
34 Mobifone 0907.6.4.1994 3.200.000 49 Đặt mua
35 Mobifone 0907.5.7.1994 2.800.000 51 Đặt mua
36 Mobifone 0939.1.7.1994 3.000.000 52 Đặt mua
37 Mobifone 0899.6.6.1994 4.000.000 61 Đặt mua
38 Mobifone 0939.4.5.1994 2.200.000 53 Đặt mua
39 Vinaphone 0917.54.1994 2.050.000 49 Đặt mua
40 Vinaphone 0948.69.1994 2.500.000 59 Đặt mua
41 Vinaphone 0945.42.1994 2.050.000 47 Đặt mua
42 Vinaphone 0947.49.1994 3.300.000 56 Đặt mua
43 Vinaphone 0943.88.1994 2.200.000 55 Đặt mua
44 Vinaphone 0915.47.1994 2.500.000 49 Đặt mua
45 Vinaphone 0911.92.1994 2.200.000 45 Đặt mua
46 Vinaphone 0948.59.1994 2.500.000 58 Đặt mua
47 Vinaphone 0917.43.1994 2.500.000 47 Đặt mua
48 Vinaphone 0943.70.1994 2.050.000 46 Đặt mua
49 Vinaphone 0943.68.1994 3.100.000 53 Đặt mua
50 Vinaphone 0917.69.1994 3.000.000 55 Đặt mua
51 Vinaphone 094.227.1994 3.500.000 47 Đặt mua
52 Vinaphone 0913.46.1994 3.500.000 46 Đặt mua
53 Vinaphone 0917.14.1994 2.050.000 45 Đặt mua
54 Vinaphone 0886.95.1994 2.050.000 59 Đặt mua
55 Vinaphone 0945.78.1994 3.300.000 56 Đặt mua
56 Vinaphone 0886.38.1994 2.050.000 56 Đặt mua
57 Vinaphone 0919.38.1994 4.000.000 53 Đặt mua
58 Vinaphone 0949.57.1994 2.050.000 57 Đặt mua
59 Mobifone 079.26.4.1994 2.900.000 51 Đặt mua
60 Viettel 0342.87.1994 4.800.000 47 Đặt mua
[1] 2 3 4 5

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898

DMCA.com Protection Status