Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0968.92.1994 15.000.000 57 Đặt mua
2 Viettel 0986.03.1994 12.000.000 49 Đặt mua
3 Viettel 0989.20.1994 10.000.000 51 Đặt mua
4 Viettel 0981.22.1994 15.000.000 45 Đặt mua
5 Viettel 0982.15.1994 12.000.000 48 Đặt mua
6 Viettel 0978.91.1994 10.000.000 57 Đặt mua
7 Viettel 0973.59.1994 8.000.000 56 Đặt mua
8 Viettel 0968.06.1994 10.000.000 52 Đặt mua
9 Viettel 0983.09.1994 10.000.000 52 Đặt mua
10 Mobifone 093.777.1994 4.500.000 56 Đặt mua
11 Mobifone 0906.34.1994 840.000 45 Đặt mua
12 Vinaphone 085.777.1994 2.500.000 57 Đặt mua
13 Mobifone 0798.22.1994 2.130.000 51 Đặt mua
14 Mobifone 0777.81.1994 3.000.000 53 Đặt mua
15 Vietnamobile 0583.75.1994 810.000 51 Đặt mua
16 Mobifone 0764.98.1994 1.830.000 57 Đặt mua
17 Mobifone 0707.87.1994 2.600.000 52 Đặt mua
18 Mobifone 0765.76.1994 1.830.000 54 Đặt mua
19 Mobifone 0795.04.1994 1.830.000 48 Đặt mua
20 Mobifone 0779.78.1994 2.130.000 61 Đặt mua
21 Mobifone 0707.80.1994 1.180.000 45 Đặt mua
22 Mobifone 077.5.02.1994 1.900.000 44 Đặt mua
23 Mobifone 0786.60.1994 1.180.000 50 Đặt mua
24 Mobifone 07.9993.1994 2.500.000 60 Đặt mua
25 Mobifone 0786.32.1994 1.830.000 49 Đặt mua
26 Mobifone 0703.25.1994 1.680.000 40 Đặt mua
27 Vietnamobile 0583.42.1994 810.000 45 Đặt mua
28 Mobifone 0769.06.1994 1.830.000 51 Đặt mua
29 Vietnamobile 0564.09.1994 810.000 47 Đặt mua
30 Vietnamobile 0587.65.1994 810.000 54 Đặt mua
31 Viettel 0385.73.1994 1.830.000 49 Đặt mua
32 Mobifone 0703.47.1994 1.830.000 44 Đặt mua
33 Mobifone 0769.62.1994 1.830.000 53 Đặt mua
34 Mobifone 0707.83.1994 2.600.000 48 Đặt mua
35 Mobifone 0785.29.1994 1.830.000 54 Đặt mua
36 Mobifone 0774.13.1994 1.830.000 45 Đặt mua
37 Vietnamobile 0567.72.1994 880.000 50 Đặt mua
38 Vinaphone 0827.97.1994 1.830.000 56 Đặt mua
39 Mobifone 0784.45.1994 1.830.000 51 Đặt mua
40 Mobifone 0797.59.1994 1.680.000 60 Đặt mua
41 Mobifone 0707.32.1994 2.600.000 42 Đặt mua
42 Mobifone 0786.67.1994 1.680.000 57 Đặt mua
43 Mobifone 0708.76.1994 2.130.000 51 Đặt mua
44 Mobifone 0765.85.1994 1.830.000 54 Đặt mua
45 Mobifone 0797.47.1994 1.830.000 57 Đặt mua
46 Mobifone 0764.66.1994 2.130.000 52 Đặt mua
47 Mobifone 0789.97.1994 3.000.000 63 Đặt mua
48 Vinaphone 0855.51.1994 1.830.000 47 Đặt mua
49 Vinaphone 0829.14.1994 1.830.000 47 Đặt mua
50 Mobifone 0786.03.1994 1.830.000 47 Đặt mua
51 Vinaphone 0858.58.1994 5.320.000 57 Đặt mua
52 Vinaphone 0817.36.1994 980.000 48 Đặt mua
53 Vinaphone 0839.33.1994 1.850.000 49 Đặt mua
54 Vinaphone 082.551.1994 1.100.000 44 Đặt mua
55 Vinaphone 083.888.1994 5.410.000 58 Đặt mua
56 Vinaphone 082.885.1994 1.500.000 54 Đặt mua
57 Vinaphone 0825.93.1994 1.100.000 50 Đặt mua
58 Vinaphone 0828.96.1994 1.400.000 56 Đặt mua
59 Vinaphone 083.966.1994 1.860.000 55 Đặt mua
60 Vinaphone 0825.94.1994 1.100.000 51 Đặt mua
[1] 2 3 4 5
DMCA.com Protection Status