Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0333.86.1995 10.000.000 47 Đặt mua
2 Viettel 03.8668.1995 10.000.000 55 Đặt mua
3 Viettel 0377.98.1995 2.500.000 58 Đặt mua
4 Viettel 0387.11.11.95 5.000.000 36 Đặt mua
5 Viettel 0347.66.1995 2.500.000 50 Đặt mua
6 Viettel 0867.79.1995 4.500.000 61 Đặt mua
7 Viettel 0865.67.1995 10.000.000 56 Đặt mua
8 Viettel 0963.20.05.95 2.050.000 39 Đặt mua
9 Viettel 0865.22.1995 4.500.000 47 Đặt mua
10 Viettel 0328.86.1995 5.000.000 51 Đặt mua
11 Viettel 0862.95.1995 6.000.000 54 Đặt mua
12 Viettel 0349.86.1995 2.500.000 54 Đặt mua
13 Viettel 0865.79.1995 5.000.000 59 Đặt mua
14 Viettel 0865.95.1995 6.000.000 57 Đặt mua
15 Viettel 0366.69.1995 4.000.000 54 Đặt mua
16 Viettel 0365.55.1995 12.000.000 48 Đặt mua
17 Viettel 0867.95.1995 5.000.000 59 Đặt mua
18 Viettel 0869.78.1995 5.000.000 62 Đặt mua
19 Viettel 0862.88.1995 8.000.000 56 Đặt mua
20 Viettel 0862.55.1995 5.000.000 50 Đặt mua
21 Viettel 0397.95.1995 5.000.000 57 Đặt mua
22 Viettel 0974.28.07.95 2.050.000 51 Đặt mua
23 Viettel 0867.11.11.95 5.000.000 39 Đặt mua
24 Viettel 0378.86.1995 5.000.000 56 Đặt mua
[1] 2 3 4 5