Sim Năm Sinh 1996

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0975.55.1996 25.000.000 56 Đặt mua
2 Viettel 0976.78.1996 25.000.000 62 Đặt mua
3 Viettel 0972.28.1996 12.000.000 53 Đặt mua
4 Vinaphone 085.777.1996 2.500.000 59 Đặt mua
5 Mobifone 0792.59.1996 1.830.000 57 Đặt mua
6 Vietnamobile 0583.74.1996 810.000 52 Đặt mua
7 Vietnamobile 0564.08.1996 810.000 48 Đặt mua
8 Mobifone 0707.35.1996 2.600.000 47 Đặt mua
9 Mobifone 0778.85.1996 2.130.000 60 Đặt mua
10 Mobifone 0797.63.1996 1.830.000 57 Đặt mua
11 Vietnamobile 0589.22.1996 880.000 51 Đặt mua
12 Mobifone 0796.06.1996 1.830.000 53 Đặt mua
13 Vietnamobile 0583.73.1996 810.000 51 Đặt mua
14 Mobifone 0786.06.1996 1.830.000 52 Đặt mua
15 Mobifone 0773.84.1996 1.830.000 54 Đặt mua
16 Mobifone 0703.25.1996 1.680.000 42 Đặt mua
17 Mobifone 0768.75.1996 1.680.000 58 Đặt mua
18 Mobifone 0777.05.1996 1.900.000 51 Đặt mua
19 Mobifone 0784.88.1996 2.130.000 60 Đặt mua
20 Mobifone 07.9993.1996 2.500.000 62 Đặt mua
21 Vinaphone 0813.34.1996 1.830.000 44 Đặt mua
22 Mobifone 0765.74.1996 1.830.000 54 Đặt mua
23 Vinaphone 0829.14.1996 1.830.000 49 Đặt mua
24 Mobifone 0785.19.1996 1.830.000 55 Đặt mua
25 Mobifone 0798.22.1996 2.130.000 53 Đặt mua
26 Mobifone 077.5.02.1996 1.900.000 46 Đặt mua
27 Mobifone 093.24.3.1996 3.500.000 46 Đặt mua
28 Mobifone 0769.61.1996 1.830.000 54 Đặt mua
29 Mobifone 0786.67.1996 1.680.000 59 Đặt mua
30 Mobifone 0765.82.1996 1.830.000 53 Đặt mua
31 Vietnamobile 0586.57.1996 810.000 56 Đặt mua
32 Mobifone 0707.82.1996 2.600.000 49 Đặt mua
33 Mobifone 0764.31.1996 1.830.000 46 Đặt mua
34 Viettel 0359.77.1996 2.130.000 56 Đặt mua
35 Vinaphone 0827.97.1996 1.830.000 58 Đặt mua
36 Mobifone 0769.86.1996 2.130.000 61 Đặt mua
37 Mobifone 0775.70.1996 1.180.000 51 Đặt mua
38 Vietnamobile 0564.09.1996 810.000 49 Đặt mua
39 Mobifone 0786.64.1996 1.830.000 56 Đặt mua
40 Mobifone 0707.31.1996 2.600.000 43 Đặt mua
41 Mobifone 0762.15.1996 1.830.000 46 Đặt mua
42 Mobifone 0764.70.1996 1.180.000 49 Đặt mua
43 Mobifone 0785.97.1996 1.830.000 61 Đặt mua
44 Mobifone 093.24.1.1996 3.500.000 44 Đặt mua
45 Vinaphone 0919.42.1996 3.390.000 50 Đặt mua
46 Vinaphone 0917.6.3.1996 2.890.000 51 Đặt mua
47 Vinaphone 0825.94.1996 1.100.000 53 Đặt mua
48 Vinaphone 09.1980.1996 9.060.000 52 Đặt mua
49 Vinaphone 082.887.1996 1.500.000 58 Đặt mua
50 Vinaphone 081.737.1996 1.100.000 51 Đặt mua
51 Vinaphone 082.345.1996 5.950.000 47 Đặt mua
52 Vinaphone 0916.35.1996 3.290.000 49 Đặt mua
53 Vinaphone 08.1979.1996 5.070.000 59 Đặt mua
54 Vinaphone 0919.13.1996 3.190.000 48 Đặt mua
55 Vinaphone 082.888.1996 7.320.000 59 Đặt mua
56 Vinaphone 0817.81.1996 980.000 50 Đặt mua
57 Vinaphone 0919.64.1996 3.390.000 54 Đặt mua
58 Vinaphone 083.678.1996 5.570.000 57 Đặt mua
59 Vinaphone 0828.93.1996 1.400.000 55 Đặt mua
60 Vinaphone 0819.49.1996 1.100.000 56 Đặt mua
[1] 2 3 4 5
DMCA.com Protection Status