Sim Năm Sinh 1996

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 09.6663.1996 19.000.000 55 Đặt mua
2 Viettel 086.5.02.1996 5.100.000 46 Đặt mua
3 Viettel 086.26.7.1996 5.600.000 54 Đặt mua
4 Viettel 086.24.1.1996 5.600.000 46 Đặt mua
5 Viettel 086.24.5.1996 5.600.000 50 Đặt mua
6 Viettel 034.264.1996 2.550.000 44 Đặt mua
7 Viettel 0364.90.1996 1.250.000 47 Đặt mua
8 Viettel 0325.77.1996 1.950.000 49 Đặt mua
9 Viettel 086.28.4.1996 5.600.000 53 Đặt mua
10 Viettel 034.7.05.1996 1.750.000 44 Đặt mua
11 Viettel 0397.42.1996 1.750.000 50 Đặt mua
12 Viettel 086.203.1996 5.600.000 44 Đặt mua
13 Viettel 0376.42.1996 1.750.000 47 Đặt mua
14 Viettel 086.7.02.1996 3.100.000 48 Đặt mua
15 Viettel 0383.7.5.1996 1.860.000 51 Đặt mua
16 Viettel 0355.27.1996 1.950.000 47 Đặt mua
17 Viettel 086.27.1.1996 5.600.000 49 Đặt mua
18 Viettel 0326.4.5.1996 2.130.000 45 Đặt mua
19 Viettel 086.23.7.1996 5.600.000 51 Đặt mua
20 Viettel 0357.7.4.1996 1.750.000 51 Đặt mua
21 Viettel 034.4.07.1996 1.950.000 43 Đặt mua
22 Viettel 033.7.08.1996 3.100.000 46 Đặt mua
23 Viettel 086.7.05.1996 3.100.000 51 Đặt mua
24 Viettel 086.25.7.1996 5.600.000 53 Đặt mua
25 Viettel 037.383.1996 2.600.000 49 Đặt mua
26 Viettel 086.5.09.1996 5.100.000 53 Đặt mua
27 Viettel 086.231.1996 5.600.000 45 Đặt mua
28 Viettel 086.27.4.1996 5.600.000 52 Đặt mua
29 Viettel 086.227.1996 5.600.000 50 Đặt mua
30 Viettel 086.7.09.1996 3.100.000 55 Đặt mua
31 Viettel 086.5.07.1996 3.100.000 51 Đặt mua
32 Viettel 086.21.7.1996 5.600.000 49 Đặt mua
33 Viettel 0366.17.1996 1.950.000 48 Đặt mua
34 Viettel 086.27.5.1996 5.600.000 53 Đặt mua
35 Viettel 0388.1.7.1996 2.050.000 52 Đặt mua
36 Viettel 034.257.1996 2.550.000 46 Đặt mua
37 Viettel 086.5.08.1996 5.100.000 52 Đặt mua
38 Mobifone 0896.7.1.1996 1.700.000 56 Đặt mua
39 Mobifone 0896.7.2.1996 1.700.000 57 Đặt mua
40 Mobifone 0896.7.3.1996 1.830.000 58 Đặt mua
41 Mobifone 0896.7.4.1996 1.600.000 59 Đặt mua
42 Mobifone 0702.8.1.1996 1.475.000 43 Đặt mua
43 Mobifone 0901.2.4.1996 3.100.000 41 Đặt mua
44 Mobifone 0789.6.3.1996 1.700.000 58 Đặt mua
45 Mobifone 0899.6.7.1996 2.400.000 64 Đặt mua
46 Mobifone 0907.1.6.1996 3.900.000 48 Đặt mua
47 Mobifone 0907.2.5.1996 3.600.000 48 Đặt mua
48 Mobifone 0907.4.9.1996 1.900.000 54 Đặt mua
49 Mobifone 0907.9.2.1996 3.700.000 52 Đặt mua
50 Mobifone 0907.4.3.1996 2.100.000 48 Đặt mua
51 Mobifone 0898.03.1996 1.700.000 53 Đặt mua
52 Mobifone 0907.60.1996 2.400.000 47 Đặt mua
53 Mobifone 0702.9.1.1996 1.475.000 44 Đặt mua
54 Mobifone 0785.97.1996 1.830.000 61 Đặt mua
55 Viettel 0359.77.1996 2.130.000 56 Đặt mua
56 Vietnamobile 0586.57.1996 810.000 56 Đặt mua
57 Mobifone 0785.19.1996 1.830.000 55 Đặt mua
58 Mobifone 0762.15.1996 1.830.000 46 Đặt mua
59 Mobifone 0786.67.1996 1.680.000 59 Đặt mua
60 Mobifone 0786.06.1996 1.830.000 52 Đặt mua
[1] 2 3 4 5

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1996 : b9875f16a15bca8870d432b71a6a2192

DMCA.com Protection Status