Sim Năm Sinh 1997

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0985.97.1997 15.000.000 64 Đặt mua
2 Viettel 0985.16.1997 12.000.000 55 Đặt mua
3 Viettel 0987.21.1997 10.000.000 53 Đặt mua
4 Viettel 033331.1997 10.000.000 39 Đặt mua
5 Viettel 0986.92.1997 15.000.000 60 Đặt mua
6 Viettel 0386.11.11.97 5.000.000 37 Đặt mua
7 Viettel 0867.97.1997 5.000.000 63 Đặt mua
8 Viettel 0358.04.1997 2.050.000 46 Đặt mua
9 Viettel 0975.10.08.97 2.050.000 46 Đặt mua
10 Viettel 0336.88.1997 6.000.000 54 Đặt mua
11 Viettel 0865.97.1997 5.000.000 61 Đặt mua
12 Viettel 0357.11.11.97 5.000.000 35 Đặt mua
13 Viettel 0366.78.1997 5.000.000 56 Đặt mua
14 Viettel 0865.66.1997 5.000.000 57 Đặt mua
15 Viettel 0382.11.11.97 5.000.000 33 Đặt mua
16 Viettel 0344.44.1997 10.000.000 45 Đặt mua
17 Viettel 0346.68.1997 3.000.000 53 Đặt mua
18 Viettel 0365.07.04.97 1.100.000 41 Đặt mua
19 Viettel 0866.55.1997 5.000.000 56 Đặt mua
20 Viettel 0387.11.11.97 5.000.000 38 Đặt mua
21 Viettel 0385.11.11.97 5.000.000 36 Đặt mua
22 Viettel 0333.29.1997 4.500.000 46 Đặt mua
23 Viettel 0865.88.1997 5.000.000 61 Đặt mua
24 Viettel 0866.79.1997 5.000.000 62 Đặt mua
[1] 2 3 4 5