Sim Năm Sinh 1998

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0798.99.1998 4.500.000 69 Đặt mua
2 Viettel 0983.95.1998 15.000.000 61 Đặt mua
3 Viettel 0973.15.09.98 2.000.000 51 Đặt mua
4 Viettel 0353.79.1998 2.390.000 54 Đặt mua
5 Viettel 033.789.1998 6.000.000 57 Đặt mua
6 Viettel 0394.44.1998 4.500.000 51 Đặt mua
7 Viettel 0862.79.1998 6.000.000 59 Đặt mua
8 Viettel 03.8989.1998 13.500.000 64 Đặt mua
9 Viettel 03.7879.1998 5.400.000 61 Đặt mua
10 Viettel 0333.79.1998 7.200.000 52 Đặt mua
11 Viettel 0343.13.05.98 1.100.000 36 Đặt mua
12 Viettel 0392.79.1998 3.000.000 57 Đặt mua
13 Viettel 0326.78.1998 4.500.000 53 Đặt mua
14 Viettel 0973.17.08.98 2.000.000 52 Đặt mua
15 Viettel 0395.88.1998 5.400.000 60 Đặt mua
16 Viettel 0866.79.1998 6.000.000 63 Đặt mua
17 Viettel 0869.78.1998 4.500.000 65 Đặt mua
18 Viettel 0325.79.1998 2.890.000 53 Đặt mua
19 Viettel 0865.65.1998 6.000.000 57 Đặt mua
20 Viettel 0865.66.1998 4.500.000 58 Đặt mua
21 Viettel 0865.79.1998 4.500.000 62 Đặt mua
22 Viettel 0867.11.1998 5.000.000 50 Đặt mua
23 Viettel 0355.11.11.98 4.500.000 34 Đặt mua
24 Viettel 0867.98.1998 4.500.000 65 Đặt mua
[1] 2 3 4 5