Sim Năm Sinh 1998

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0798.99.1998 4.500.000 69 Đặt mua
2 Vinaphone 0944.09.11.98 1.600.000 45 Đặt mua
3 Viettel 0965.27.04.98 1.680.000 50 Đặt mua
4 Viettel 0962.04.02.98 1.680.000 40 Đặt mua
5 Mobifone 0707.33.1998 2.600.000 47 Đặt mua
6 Mobifone 0765.61.1998 1.830.000 52 Đặt mua
7 Vinaphone 0888.08.02.98 1.600.000 51 Đặt mua
8 Vinaphone 0944.26.08.98 1.600.000 50 Đặt mua
9 Vinaphone 0916.17.05.98 1.600.000 46 Đặt mua
10 Mobifone 0786.04.1998 1.830.000 52 Đặt mua
11 Vinaphone 0914.28.04.98 1.600.000 45 Đặt mua
12 Viettel 0963.04.11.98 1.680.000 41 Đặt mua
13 Mobifone 0765.82.1998 1.830.000 55 Đặt mua
14 Viettel 0333.07.12.98 1.830.000 36 Đặt mua
15 Mobifone 0769.08.1998 1.830.000 57 Đặt mua
16 Vinaphone 0917.08.05.98 1.600.000 47 Đặt mua
17 Mobifone 0786.67.1998 1.680.000 61 Đặt mua
18 Mobifone 0796.09.1998 1.830.000 58 Đặt mua
19 Mobifone 0785.87.1998 1.830.000 62 Đặt mua
20 Mobifone 0707.85.1998 2.600.000 54 Đặt mua
21 Vinaphone 0914.30.05.98 1.600.000 39 Đặt mua
22 Viettel 0333.07.11.98 1.830.000 35 Đặt mua
23 Vinaphone 0916.21.02.98 1.600.000 38 Đặt mua
24 Mobifone 0764.68.1998 2.130.000 58 Đặt mua
25 Vinaphone 0946.09.07.98 1.600.000 52 Đặt mua
26 Viettel 0333.05.11.98 1.830.000 33 Đặt mua
27 Vinaphone 0915.03.05.98 1.600.000 40 Đặt mua
28 Vietnamobile 0587.51.1998 810.000 53 Đặt mua
29 Mobifone 0777.81.1998 3.000.000 57 Đặt mua
30 Vinaphone 0917.10.07.98 1.600.000 42 Đặt mua
31 Mobifone 0797.71.1998 1.830.000 58 Đặt mua
32 Vietnamobile 0589.26.11.98 600.000 49 Đặt mua
33 Mobifone 0784.34.1998 1.830.000 53 Đặt mua
34 Vinaphone 0919.02.12.98 1.600.000 41 Đặt mua
35 Mobifone 0901.25.09.98 2.050.000 43 Đặt mua
36 Mobifone 0768.66.1998 2.130.000 60 Đặt mua
37 Vinaphone 0949.06.07.98 1.600.000 52 Đặt mua
38 Mobifone 0798.31.1998 1.830.000 55 Đặt mua
39 Mobifone 0773.84.1998 1.830.000 56 Đặt mua
40 Vinaphone 0888.31.07.98 1.600.000 52 Đặt mua
41 Viettel 0962.06.04.98 1.680.000 44 Đặt mua
42 Vinaphone 0943.09.11.98 1.600.000 44 Đặt mua
43 Vinaphone 0846.02.06.98 770.000 43 Đặt mua
44 Mobifone 0786.55.1998 2.130.000 58 Đặt mua
45 Viettel 0962.08.05.98 1.680.000 47 Đặt mua
46 Viettel 0989.21.06.98 2.800.000 52 Đặt mua
47 Vinaphone 0914.13.08.98 1.600.000 43 Đặt mua
48 Vinaphone 0915.07.04.98 1.600.000 43 Đặt mua
49 Mobifone 0938.17.02.98 1.330.000 47 Đặt mua
50 Vinaphone 0942.29.08.98 1.600.000 51 Đặt mua
51 Mobifone 0769.86.1998 2.130.000 63 Đặt mua
52 Mobifone 0778.95.1998 2.130.000 63 Đặt mua
53 Mobifone 0785.97.1998 1.830.000 63 Đặt mua
54 Mobifone 0762.15.1998 1.830.000 48 Đặt mua
55 Viettel 0336.15.12.98 1.100.000 38 Đặt mua
56 Mobifone 0764.86.1998 2.130.000 58 Đặt mua
57 Vinaphone 0914.30.04.98 1.600.000 38 Đặt mua
58 Vietnamobile 0589.18.01.98 600.000 49 Đặt mua
59 Vietnamobile 0587.88.1998 950.000 63 Đặt mua
60 Mobifone 0795.07.1998 1.830.000 55 Đặt mua
[1] 2 3 4 5
DMCA.com Protection Status