Sim Năm Sinh 2000

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.27.1100 840.000 21 Đặt mua
2 Mobifone 0703.221.000 840.000 15 Đặt mua
3 Mobifone 079.444.2000 2.250.000 30 Đặt mua
4 Mobifone 079.222.1100 2.900.000 24 Đặt mua
5 Mobifone 0785.94.2000 1.680.000 35 Đặt mua
6 Mobifone 0764.61.2000 1.680.000 26 Đặt mua
7 Mobifone 0777.061.000 2.050.000 28 Đặt mua
8 Mobifone 0798.100.300 4.000.000 28 Đặt mua
9 Vinaphone 0944.21.11.00 1.250.000 22 Đặt mua
10 Viettel 0972.06.03.00 1.100.000 27 Đặt mua
11 Mobifone 0797.59.2000 1.680.000 39 Đặt mua
12 Mobifone 0767.1111.00 5.500.000 24 Đặt mua
13 Mobifone 0707.81.2000 3.300.000 25 Đặt mua
14 Viettel 0984.05.11.00 1.330.000 28 Đặt mua
15 Mobifone 0764.09.09.00 1.100.000 35 Đặt mua
16 Vinaphone 0944.23.11.00 1.250.000 24 Đặt mua
17 Mobifone 0764.88.2000 1.680.000 35 Đặt mua
18 Mobifone 0774.71.2000 1.680.000 28 Đặt mua
19 Viettel 0973.06.03.00 1.100.000 28 Đặt mua
20 Viettel 0377.291.000 770.000 29 Đặt mua
21 Mobifone 0798.100.600 5.000.000 31 Đặt mua
22 Mobifone 0777.100.600 7.000.000 28 Đặt mua
23 Mobifone 0777.05.05.00 1.100.000 31 Đặt mua
24 Vinaphone 0853.121.000 910.000 20 Đặt mua
25 Mobifone 0767.100.500 4.000.000 26 Đặt mua
26 Mobifone 0765.36.2000 1.680.000 29 Đặt mua
27 Vinaphone 0824.141.000 910.000 20 Đặt mua
28 Viettel 0364.15.1100 740.000 21 Đặt mua
29 Mobifone 0778.92.2000 2.050.000 35 Đặt mua
30 Vinaphone 0947.05.11.00 1.250.000 27 Đặt mua
31 Mobifone 0774.1111.00 3.000.000 22 Đặt mua
32 Mobifone 0786.100.600 5.000.000 28 Đặt mua
33 Vinaphone 0858.100.600 5.000.000 28 Đặt mua
34 Mobifone 07.999.22.000 4.000.000 38 Đặt mua
35 Vinaphone 0858.100.400 3.300.000 26 Đặt mua
36 Vinaphone 0911.21.07.00 1.180.000 21 Đặt mua
37 Mobifone 0779.13.2000 2.050.000 29 Đặt mua
38 Mobifone 0708.76.2000 2.050.000 30 Đặt mua
39 Mobifone 0798.35.2000 1.680.000 34 Đặt mua
40 Vinaphone 0942.09.08.00 1.250.000 32 Đặt mua
41 Mobifone 0786.281.000 1.100.000 32 Đặt mua
42 Vinaphone 0853.09.09.00 1.180.000 34 Đặt mua
43 Vinaphone 0943.09.08.00 1.250.000 33 Đặt mua
44 Mobifone 0764.1111.00 4.500.000 21 Đặt mua
45 Vinaphone 0835.200.900 4.000.000 27 Đặt mua
46 Mobifone 0786.28.11.00 910.000 33 Đặt mua
47 Vietnamobile 0589.07.07.00 600.000 36 Đặt mua
48 Vinaphone 0944.19.11.00 1.250.000 29 Đặt mua
49 Mobifone 0773.021.000 770.000 20 Đặt mua
50 Mobifone 0938.271.000 1.180.000 30 Đặt mua
51 Vinaphone 0836.25.04.00 770.000 28 Đặt mua
52 Mobifone 0785.96.2000 1.680.000 37 Đặt mua
53 Vinaphone 0853.100.600 4.000.000 23 Đặt mua
54 Mobifone 0786.70.2000 1.680.000 30 Đặt mua
55 Viettel 0976.05.11.00 1.250.000 29 Đặt mua
56 Mobifone 0792.202.000 1.680.000 22 Đặt mua
57 Mobifone 0798.22.11.00 4.000.000 30 Đặt mua
58 Mobifone 0769.61.2000 1.680.000 31 Đặt mua
59 Vinaphone 0813.24.01.00 770.000 19 Đặt mua
60 Mobifone 0786.100.900 5.000.000 31 Đặt mua
[1] 2 3 4 5
DMCA.com Protection Status