Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.22.0303 1.440.000 20 Đặt mua
2 Viettel 096.111.0303 4.500.000 24 Đặt mua
3 Viettel 0961.15.0303 1.600.000 28 Đặt mua
4 Mobifone 079.222.0303 1.900.000 28 Đặt mua
5 Viettel 0971.14.0303 3.690.000 28 Đặt mua
6 Viettel 097.123.0303 6.090.000 28 Đặt mua
7 Vinaphone 0947.83.2003 2.280.000 36 Đặt mua
8 Mobifone 0776.65.2003 1.830.000 36 Đặt mua
9 Mobifone 0934.19.03.03 2.050.000 32 Đặt mua
10 Mobifone 0934.01.03.03 2.600.000 23 Đặt mua
11 Mobifone 0707.301.103 1.330.000 22 Đặt mua
12 Mobifone 0931.15.03.03 2.200.000 25 Đặt mua
13 Mobifone 0792.27.2003 1.830.000 32 Đặt mua
14 Vietnamobile 0583.32.2003 810.000 26 Đặt mua
15 Mobifone 0704.41.2003 1.830.000 21 Đặt mua
16 Viettel 0369.87.2003 1.830.000 38 Đặt mua
17 Vinaphone 0853.07.0303 1.100.000 29 Đặt mua
18 Mobifone 0768.65.2003 1.830.000 37 Đặt mua
19 Mobifone 0764.13.2003 1.830.000 26 Đặt mua
20 Mobifone 0934.09.04.03 1.100.000 32 Đặt mua
21 Mobifone 0786.55.2003 2.130.000 36 Đặt mua
22 Mobifone 0764.97.2003 1.830.000 38 Đặt mua
23 Mobifone 0937.24.03.03 1.680.000 31 Đặt mua
24 Vinaphone 0945.18.03.03 1.250.000 33 Đặt mua
25 Vinaphone 0888.04.12.03 840.000 34 Đặt mua
26 Mobifone 0775.02.01.03 1.100.000 25 Đặt mua
27 Mobifone 0786.03.03.03 40.000.000 30 Đặt mua
28 Mobifone 0934.09.07.03 1.100.000 35 Đặt mua
29 Mobifone 0777.05.05.03 1.100.000 34 Đặt mua
30 Viettel 0377.01.0303 1.330.000 24 Đặt mua
31 Mobifone 0934.09.03.03 2.500.000 31 Đặt mua
32 Viettel 0353.31.2003 1.830.000 20 Đặt mua
33 Mobifone 0777.02.02.03 1.980.000 28 Đặt mua
34 Vinaphone 0857.06.07.03 770.000 36 Đặt mua
35 Viettel 0364.15.0303 980.000 25 Đặt mua
36 Viettel 0395.63.2003 1.830.000 31 Đặt mua
37 Mobifone 0765.81.2003 1.830.000 32 Đặt mua
38 Viettel 0985.29.11.03 1.680.000 38 Đặt mua
39 Viettel 0347.27.2003 1.830.000 28 Đặt mua
40 Viettel 0379.19.2003 1.830.000 34 Đặt mua
41 Viettel 0399.31.2003 1.830.000 30 Đặt mua
42 Viettel 0365.48.2003 1.830.000 31 Đặt mua
43 Mobifone 0785.95.2003 1.830.000 39 Đặt mua
44 Vinaphone 094.717.03.03 910.000 34 Đặt mua
45 Mobifone 0707.88.2003 3.000.000 35 Đặt mua
46 Mobifone 0777.02.03.03 2.280.000 29 Đặt mua
47 Mobifone 0785.99.2003 2.130.000 43 Đặt mua
48 Mobifone 0765.07.2003 1.830.000 30 Đặt mua
49 Viettel 0386.72.2003 1.830.000 31 Đặt mua
50 Vinaphone 0949.47.2003 2.600.000 38 Đặt mua
51 Mobifone 0786.28.03.03 1.100.000 37 Đặt mua
52 Mobifone 093.116.03.03 2.200.000 26 Đặt mua
53 Viettel 0973.04.01.03 1.100.000 27 Đặt mua
54 Vinaphone 0911.27.05.03 1.180.000 28 Đặt mua
55 Viettel 0352.99.2003 2.130.000 33 Đặt mua
56 Mobifone 0707.32.2003 2.600.000 24 Đặt mua
57 Mobifone 0797.47.2003 1.830.000 39 Đặt mua
58 Viettel 0387.22.2003 2.130.000 27 Đặt mua
59 Mobifone 0774.18.2003 1.830.000 32 Đặt mua
60 Vinaphone 0949.43.2003 2.280.000 34 Đặt mua
[1] 2 3 4 5
DMCA.com Protection Status