Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0359.76.2003 1.830.000 35 Đặt mua
2 Viettel 0395.63.2003 1.830.000 31 Đặt mua
3 Viettel 0369.87.2003 1.830.000 38 Đặt mua
4 Mobifone 0785.95.2003 1.830.000 39 Đặt mua
5 Viettel 0352.99.2003 2.130.000 33 Đặt mua
6 Viettel 0347.27.2003 1.830.000 28 Đặt mua
7 Mobifone 0778.92.2003 2.130.000 38 Đặt mua
8 Mobifone 0707.85.2003 2.600.000 32 Đặt mua
9 Viettel 0379.19.2003 1.830.000 34 Đặt mua
10 Mobifone 0797.47.2003 1.830.000 39 Đặt mua
11 Mobifone 0785.19.2003 1.830.000 35 Đặt mua
12 Vinaphone 0949.43.2003 2.280.000 34 Đặt mua
13 Mobifone 0773.88.2003 2.130.000 38 Đặt mua
14 Viettel 0353.31.2003 1.830.000 20 Đặt mua
15 Viettel 0387.22.2003 2.130.000 27 Đặt mua
16 Mobifone 0707.88.2003 3.000.000 35 Đặt mua
17 Viettel 0399.37.2003 1.830.000 36 Đặt mua
18 Mobifone 0764.28.2003 1.830.000 32 Đặt mua
19 Mobifone 0768.65.2003 1.830.000 37 Đặt mua
20 Mobifone 0785.99.2003 2.130.000 43 Đặt mua
21 Mobifone 0776.65.2003 1.830.000 36 Đặt mua
22 Mobifone 0708.76.2003 2.130.000 33 Đặt mua
23 Mobifone 0707.81.2003 2.600.000 28 Đặt mua
24 Viettel 0374.31.2003 1.830.000 23 Đặt mua
25 Mobifone 0775.93.2003 1.830.000 36 Đặt mua
26 Mobifone 0765.81.2003 1.830.000 32 Đặt mua
27 Mobifone 0707.32.2003 2.600.000 24 Đặt mua
28 Mobifone 0774.18.2003 1.830.000 32 Đặt mua
29 Mobifone 093.24.3.2003 3.500.000 26 Đặt mua
30 Viettel 0386.72.2003 1.830.000 31 Đặt mua
31 Mobifone 0786.55.2003 2.130.000 36 Đặt mua
32 Mobifone 0704.41.2003 1.830.000 21 Đặt mua
33 Mobifone 0785.94.2003 1.830.000 38 Đặt mua
34 Viettel 0365.46.2003 1.830.000 29 Đặt mua
35 Vinaphone 08.18.01.2003 5.000.000 23 Đặt mua
36 Mobifone 0764.97.2003 1.830.000 38 Đặt mua
37 Mobifone 0764.13.2003 1.830.000 26 Đặt mua
38 Vietnamobile 0583.32.2003 810.000 26 Đặt mua
39 Mobifone 0769.62.2003 1.830.000 35 Đặt mua
40 Vinaphone 0827.97.2003 1.830.000 38 Đặt mua
41 Mobifone 0797.63.2003 1.830.000 37 Đặt mua
42 Viettel 0365.48.2003 1.830.000 31 Đặt mua
43 Vinaphone 0949.47.2003 2.600.000 38 Đặt mua
44 Vietnamobile 0589.83.2003 880.000 38 Đặt mua
45 Mobifone 0765.07.2003 1.830.000 30 Đặt mua
46 Viettel 0334.3.8.2003 1.560.000 26 Đặt mua
47 Viettel 0395.8.7.2003 1.630.000 37 Đặt mua
48 Viettel 0386.3.7.2003 1.750.000 32 Đặt mua
49 Viettel 0327.75.2003 1.330.000 29 Đặt mua
50 Viettel 097.161.2003 5.600.000 29 Đặt mua
51 Viettel 035.909.2003 2.800.000 31 Đặt mua
52 Viettel 038.25.1.2003 2.400.000 24 Đặt mua
53 Viettel 096.157.2003 5.600.000 33 Đặt mua
54 Viettel 0374.37.2003 1.560.000 29 Đặt mua
55 Viettel 035.298.2003 2.400.000 32 Đặt mua
56 Viettel 0384.33.2003 1.560.000 26 Đặt mua
57 Viettel 0346.17.2003 1.630.000 26 Đặt mua
58 Viettel 0328.37.2003 1.560.000 28 Đặt mua
59 Viettel 035.24.2.2003 2.130.000 21 Đặt mua
60 Viettel 0358.4.9.2003 1.140.000 34 Đặt mua
[1] 2 3 4 5

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2003 : 8c24aaef3475748fa11ff9bb281b2c24

DMCA.com Protection Status