Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.18.01.2003 5.000.000 23 Đặt mua
2 Mobifone 09.31.08.2003 5.300.000 26 Đặt mua
3 Mobifone 0898.002.003 6.500.000 30 Đặt mua
4 Vinaphone 0889.99.2003 9.000.000 48 Đặt mua
5 Vinaphone 08.1975.2003 5.000.000 35 Đặt mua
6 Vinaphone 0888.66.2003 7.900.000 41 Đặt mua
7 Vinaphone 0826.07.2003 9.000.000 28 Đặt mua
8 Vinaphone 0829.12.2003 9.000.000 27 Đặt mua
9 Vinaphone 08.1971.2003 5.000.000 31 Đặt mua
10 Vinaphone 08.1970.2003 5.000.000 30 Đặt mua
11 Vinaphone 091.196.2003 5.000.000 31 Đặt mua
12 Vinaphone 091.136.2003 5.000.000 25 Đặt mua
13 Vinaphone 08.1972.2003 5.000.000 32 Đặt mua
14 Vinaphone 08.1981.2003 5.000.000 32 Đặt mua
15 Vinaphone 08.1983.2003 5.000.000 34 Đặt mua
16 Vinaphone 08.1982.2003 5.000.000 33 Đặt mua
17 Vinaphone 08.1980.2003 5.000.000 31 Đặt mua
18 Vinaphone 0812.11.2003 9.000.000 18 Đặt mua
19 Vinaphone 091.226.2003 6.900.000 25 Đặt mua
20 Vinaphone 08.1974.2003 5.000.000 34 Đặt mua
21 Vinaphone 08.8686.2003 7.900.000 41 Đặt mua
22 Mobifone 07.07.11.2003 10.000.000 21 Đặt mua
23 Mobifone 07.03.05.2003 10.000.000 20 Đặt mua
24 Mobifone 07.03.01.2003 10.000.000 16 Đặt mua
25 Mobifone 07.03.02.2003 10.000.000 17 Đặt mua
26 Vinaphone 0911.86.2003 5.200.000 30 Đặt mua
27 Vinaphone 09.16.06.2003 10.000.000 27 Đặt mua
28 Vinaphone 09.13.05.2003 10.000.000 23 Đặt mua
29 Viettel 0979.76.2003 6.000.000 43 Đặt mua
30 Viettel 098.128.2003 5.000.000 33 Đặt mua
31 Viettel 0971.23.2003 6.300.000 27 Đặt mua
32 Viettel 097.23.1.2003 5.000.000 27 Đặt mua
33 Viettel 0981.87.2003 5.000.000 38 Đặt mua
34 Viettel 097.15.1.2003 5.000.000 28 Đặt mua
35 Viettel 0987.26.2003 5.000.000 37 Đặt mua
36 Viettel 0972.65.20.03 5.000.000 34 Đặt mua
37 Viettel 0969.89.2003 6.000.000 46 Đặt mua
38 Viettel 098.13.5.2003 5.000.000 31 Đặt mua
39 Viettel 0961.05.2003 5.000.000 26 Đặt mua
40 Vinaphone 09.1975.2003 7.000.000 36 Đặt mua
41 Vinaphone 082.888.2003 7.000.000 39 Đặt mua
42 Vinaphone 082.999.2003 8.000.000 42 Đặt mua
43 Vinaphone 09.1981.2003 8.000.000 33 Đặt mua
44 Vinaphone 083.555.2003 5.500.000 31 Đặt mua
45 Vinaphone 09.1981.2003 8.000.000 33 Đặt mua
46 Vinaphone 082.345.2003 10.000.000 27 Đặt mua
47 Vinaphone 082.345.2003 10.000.000 27 Đặt mua
48 Vinaphone 0828.98.2003 5.500.000 40 Đặt mua
49 Vinaphone 09.1975.2003 7.000.000 36 Đặt mua
50 Vinaphone 083.888.2003 5.000.000 40 Đặt mua
51 Vinaphone 0828.98.2003 5.500.000 40 Đặt mua
52 Vinaphone 081777.2003 5.600.000 35 Đặt mua
53 Vinaphone 082.999.2003 8.000.000 42 Đặt mua
54 Vinaphone 083.555.2003 5.500.000 31 Đặt mua
55 Vinaphone 082.888.2003 7.000.000 39 Đặt mua
56 Vinaphone 083.888.2003 5.000.000 40 Đặt mua
57 Vinaphone 081777.2003 5.600.000 35 Đặt mua
58 Viettel 097.161.2003 5.550.000 29 Đặt mua
59 Viettel 097.19.6.2003 5.550.000 37 Đặt mua
60 Viettel 096.157.2003 5.550.000 33 Đặt mua
[1] 2 3 4 5

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2003 : 8c24aaef3475748fa11ff9bb281b2c24

DMCA.com Protection Status