Sim Năm Sinh 2004

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0988.81.2004 30.000.000 40 Đặt mua
2 Viettel 0329.34.2004 860.000 27 Đặt mua
3 Viettel 0376.17.2004 900.000 30 Đặt mua
4 Viettel 034.271.2004 2.130.000 23 Đặt mua
5 Viettel 0367.49.2004 950.000 35 Đặt mua
6 Viettel 0374.62.2004 860.000 28 Đặt mua
7 Viettel 0394.2.2.2004 1.560.000 26 Đặt mua
8 Viettel 096.19.3.2004 5.600.000 34 Đặt mua
9 Viettel 0384.72.2004 1.100.000 30 Đặt mua
10 Viettel 0382.90.2004 930.000 28 Đặt mua
11 Viettel 0367.20.2004 840.000 24 Đặt mua
12 Viettel 0349.6.5.2004 980.000 33 Đặt mua
13 Viettel 0394.39.2004 1.180.000 34 Đặt mua
14 Viettel 096.121.2004 5.600.000 25 Đặt mua
15 Viettel 0339.5.4.2004 1.100.000 30 Đặt mua
16 Viettel 0396.79.2004 1.170.000 40 Đặt mua
17 Viettel 0352.40.2004 930.000 20 Đặt mua
18 Viettel 0337.5.8.2004 1.100.000 32 Đặt mua
19 Viettel 0356.90.2004 930.000 29 Đặt mua
20 Viettel 0329.96.2004 1.170.000 35 Đặt mua
21 Viettel 0375.93.2004 1.750.000 33 Đặt mua
22 Viettel 037.29.3.2004 2.280.000 30 Đặt mua
23 Viettel 0355.36.2004 1.100.000 28 Đặt mua
24 Viettel 0338.72.2004 1.250.000 29 Đặt mua
25 Viettel 0359.76.2004 990.000 36 Đặt mua
26 Viettel 0362.80.2004 930.000 25 Đặt mua
27 Viettel 097.187.2004 4.300.000 38 Đặt mua
28 Viettel 098.139.2004 5.600.000 36 Đặt mua
29 Viettel 0335.62.2004 930.000 25 Đặt mua
30 Viettel 0357.61.2004 930.000 28 Đặt mua
31 Viettel 033.798.2004 1.100.000 36 Đặt mua
32 Viettel 0354.85.2004 1.100.000 31 Đặt mua
33 Viettel 033.779.2004 2.280.000 35 Đặt mua
34 Viettel 0373.40.2004 930.000 23 Đặt mua
35 Viettel 0346.81.2004 1.100.000 28 Đặt mua
36 Viettel 0982.85.2004 5.600.000 38 Đặt mua
37 Viettel 0338.93.2004 1.750.000 32 Đặt mua
38 Viettel 033.241.2004 2.130.000 19 Đặt mua
39 Viettel 0364.95.2004 930.000 33 Đặt mua
40 Viettel 0394.17.2004 860.000 30 Đặt mua
41 Viettel 0379.54.2004 1.100.000 34 Đặt mua
42 Viettel 0375.3.8.2004 1.630.000 32 Đặt mua
43 Viettel 0374.9.5.2004 950.000 34 Đặt mua
44 Viettel 097.133.2004 6.000.000 29 Đặt mua
45 Viettel 0373.34.2004 880.000 26 Đặt mua
46 Viettel 0339.63.2004 1.330.000 30 Đặt mua
47 Viettel 0359.40.2004 930.000 27 Đặt mua
48 Viettel 0383.82.2004 2.130.000 30 Đặt mua
49 Viettel 0337.4.2.2004 1.100.000 25 Đặt mua
50 Viettel 0368.4.3.2004 1.750.000 30 Đặt mua
51 Viettel 0389.56.2004 1.750.000 37 Đặt mua
52 Viettel 0346.98.2004 1.100.000 36 Đặt mua
53 Viettel 0388.27.2004 1.250.000 34 Đặt mua
54 Viettel 0326.51.2004 900.000 23 Đặt mua
55 Viettel 0865.4.9.2004 1.100.000 38 Đặt mua
56 Viettel 0397.31.2004 930.000 29 Đặt mua
57 Viettel 034.26.7.2004 2.130.000 28 Đặt mua
58 Viettel 037.998.2004 1.250.000 42 Đặt mua
59 Viettel 0374.25.2004 1.250.000 27 Đặt mua
60 Viettel 096.107.2004 5.100.000 29 Đặt mua
[1] 2 3 4 5

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2

DMCA.com Protection Status