Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0364.82.2005 1.170.000 30 Đặt mua
2 Viettel 033.808.2005 2.130.000 29 Đặt mua
3 Viettel 0362.80.2005 930.000 26 Đặt mua
4 Viettel 097.808.2005 3.900.000 39 Đặt mua
5 Viettel 034.25.9.2005 2.130.000 30 Đặt mua
6 Viettel 0394.85.2005 1.100.000 36 Đặt mua
7 Viettel 0383.54.2005 1.140.000 30 Đặt mua
8 Viettel 0354.83.2005 1.100.000 30 Đặt mua
9 Viettel 0384.82.2005 1.170.000 32 Đặt mua
10 Viettel 0334.35.2005 1.560.000 25 Đặt mua
11 Viettel 034.26.1.2005 2.130.000 23 Đặt mua
12 Viettel 098.12.4.2005 5.600.000 31 Đặt mua
13 Viettel 0374.17.2005 1.100.000 29 Đặt mua
14 Viettel 0384.01.2005 1.330.000 23 Đặt mua
15 Viettel 0385.96.2005 1.180.000 38 Đặt mua
16 Viettel 0394.48.2005 900.000 35 Đặt mua
17 Viettel 0349.30.2005 930.000 26 Đặt mua
18 Viettel 096.186.2005 6.600.000 37 Đặt mua
19 Viettel 096.17.8.2005 5.200.000 38 Đặt mua
20 Viettel 0376.27.2005 980.000 32 Đặt mua
21 Viettel 0355.71.2005 1.020.000 28 Đặt mua
22 Viettel 0344.90.2005 930.000 27 Đặt mua
23 Viettel 0373.24.2005 1.100.000 26 Đặt mua
24 Viettel 0347.8.5.2005 1.100.000 34 Đặt mua
25 Viettel 0359.48.2005 910.000 36 Đặt mua
26 Viettel 0345.5.1.2005 1.750.000 25 Đặt mua
27 Viettel 037.4.08.2005 1.250.000 29 Đặt mua
28 Viettel 0356.54.2005 1.100.000 30 Đặt mua
29 Viettel 034.7.04.2005 860.000 25 Đặt mua
30 Viettel 034.27.5.2005 2.130.000 28 Đặt mua
31 Viettel 0396.82.2005 1.330.000 35 Đặt mua
32 Viettel 096.199.2005 6.600.000 41 Đặt mua
33 Viettel 035.31.8.2005 2.130.000 27 Đặt mua
34 Viettel 0376.42.2005 910.000 29 Đặt mua
35 Viettel 0388.1.4.2005 1.330.000 31 Đặt mua
36 Viettel 0335.30.2005 930.000 21 Đặt mua
37 Viettel 0396.35.2005 1.630.000 33 Đặt mua
38 Viettel 097.244.2005 5.600.000 33 Đặt mua
39 Viettel 0379.7.4.2005 910.000 37 Đặt mua
40 Viettel 034.292.2005 1.020.000 27 Đặt mua
41 Viettel 0373.67.2005 1.330.000 33 Đặt mua
42 Viettel 0334.70.2005 860.000 24 Đặt mua
43 Viettel 035.969.2005 1.750.000 39 Đặt mua
44 Viettel 0358.4.9.2005 950.000 36 Đặt mua
45 Viettel 0348.01.2005 1.330.000 23 Đặt mua
46 Viettel 0385.59.2005 1.750.000 37 Đặt mua
47 Viettel 037.567.2005 3.300.000 35 Đặt mua
48 Viettel 0328.74.2005 900.000 31 Đặt mua
49 Viettel 09.6898.2005 4.500.000 47 Đặt mua
50 Viettel 0372.70.2005 860.000 26 Đặt mua
51 Viettel 0373.90.2005 930.000 29 Đặt mua
52 Viettel 0377.80.2005 930.000 32 Đặt mua
53 Viettel 0379.5.4.2005 1.100.000 35 Đặt mua
54 Viettel 0334.01.2005 1.330.000 18 Đặt mua
55 Viettel 0328.81.2005 950.000 29 Đặt mua
56 Viettel 033.281.2005 2.130.000 24 Đặt mua
57 Viettel 0333.60.2005 1.750.000 22 Đặt mua
58 Viettel 036.283.2005 2.130.000 29 Đặt mua
59 Viettel 039.818.2005 1.750.000 36 Đặt mua
60 Viettel 0387.46.2005 910.000 35 Đặt mua
[1] 2 3 4 5

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2005 : cac76d4b4bda06c7417d2e808b00b646

DMCA.com Protection Status