Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0971.12.0505 1.700.000 30 Đặt mua
2 Mobifone 079.222.0505 1.500.000 32 Đặt mua
3 Viettel 0971.16.0505 1.700.000 34 Đặt mua
4 Viettel 09.6116.0505 7.900.000 33 Đặt mua
5 Viettel 0971.21.0505 1.700.000 30 Đặt mua
6 Viettel 0961.22.0505 3.300.000 30 Đặt mua
7 Viettel 097.123.0505 7.300.000 32 Đặt mua
8 Viettel 09.8118.0505 7.300.000 37 Đặt mua
9 Viettel 0971.22.0505 3.300.000 31 Đặt mua
10 Viettel 0974.93.2005 3.000.000 39 Đặt mua
11 Viettel 0986.46.2005 3.000.000 40 Đặt mua
12 Viettel 0964.02.2005 2.500.000 28 Đặt mua
13 Viettel 0974.60.2005 4.000.000 33 Đặt mua
14 Viettel 0975.11.11.05 3.000.000 30 Đặt mua
15 Viettel 0862.25.2005 4.000.000 30 Đặt mua
16 Viettel 0969.45.2005 3.000.000 40 Đặt mua
17 Viettel 0964.60.2005 2.500.000 32 Đặt mua
18 Viettel 0965.64.2005 3.000.000 37 Đặt mua
19 Viettel 0984.28.2005 3.000.000 38 Đặt mua
20 Viettel 0359.26.2005 2.050.000 32 Đặt mua
21 Viettel 0333.99.2005 5.000.000 34 Đặt mua
22 Viettel 0333.68.2005 5.000.000 30 Đặt mua
23 Viettel 0867.77.2005 8.000.000 42 Đặt mua
24 Viettel 0866.66.2005 25.000.000 39 Đặt mua
[1] 2 3 4 5