Sim Năm Sinh 2006

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0971.14.0606 1.700.000 34 Đặt mua
2 Viettel 034567.2006 13.400.000 33 Đặt mua
3 Viettel 0981.40.2006 2.790.000 30 Đặt mua
4 Viettel 0862.23.2006 3.590.000 29 Đặt mua
5 Viettel 0862.55.2006 3.690.000 34 Đặt mua
6 Viettel 0369.99.2006 6.990.000 44 Đặt mua
7 Viettel 0867.77.2006 6.990.000 43 Đặt mua
8 Viettel 0867.89.2006 13.400.000 46 Đặt mua
9 Viettel 0987.47.2006 2.890.000 43 Đặt mua
10 Viettel 0966.14.2006 2.890.000 34 Đặt mua
11 Viettel 0978.70.2006 3.590.000 39 Đặt mua
12 Viettel 0967.42.2006 2.790.000 36 Đặt mua
13 Viettel 0988.40.2006 2.850.000 37 Đặt mua
14 Viettel 0975.94.2006 2.890.000 42 Đặt mua
15 Viettel 0388.86.2006 4.390.000 41 Đặt mua
16 Viettel 0974.30.2006 2.790.000 31 Đặt mua
17 Viettel 0862.28.2006 3.590.000 34 Đặt mua
18 Viettel 0325.55.2006 6.990.000 28 Đặt mua
19 Viettel 0975.37.2006 2.790.000 39 Đặt mua
20 Viettel 0966.40.2006 2.790.000 33 Đặt mua
21 Viettel 0862.25.2006 3.590.000 31 Đặt mua
22 Viettel 0862.82.2006 3.590.000 34 Đặt mua
23 Viettel 0964.72.2006 2.890.000 36 Đặt mua
24 Viettel 0964.90.2006 2.890.000 36 Đặt mua
[1] 2 3 4 5